Zaloguj
Reklama

Skutki picia alkoholu w młodym wieku

Bar
Fot. ojoimages
Bar
(0)

Zjawisko picia wśród nieletnich jest szeroko rozpowszechnionym problemem. Wiele nastolatków zaczyna pić bardzo wcześnie w sporych ilościach.

Reklama

Obecnie średni wiek inicjacji alkoholowej to 14 lat. Zwykle wpływ na wczesne rozpoczęcie picia mają czynniki genetyczne i środowiskowe, takie jak starsze towarzystwo lub pozytywny stosunek do alkoholu w rodzinie.

Używanie alkoholu w trakcie okresie młodocianym niesie za sobą zwiększone ryzyko uzależniania w wieku dorosłym. Pijące nastolatki bardzo często angażują się w zachowania szkodliwe dla zarówno dla nich jak i dla otoczenia oraz wykazują zwiększoną predyspozycję do używania narkotyków i niewłaściwych zachowań seksualnych.

Oprócz zagrożeń typowo społecznych, spożywanie alkoholu przez dzieci i młodzież wywiera negatywny skutek na rozwijający się mózg, wątrobę i gospodarkę hormonalną. Efektem jest upośledzenie pamięci i zdolności uczenia się, a także podniesienie enzymów wątrobowych i problem z odpowiednim rozwinięciem się organów wewnętrznych, głównie rozrodczych.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze