Zaloguj
Reklama

Z cyklu „Kobieta za kółkiem”- wypadek drogowy

Kobieta za kierownicą
Fot. ojoimages
Kobieta za kierownicą
(5)

Rozwój cywilizacyjny prowadzi nas w różne miejsca i stwarza różne, nowe sytuacje. Daje lepsze możliwości i usprawnia nasze życie.

Reklama

Między innymi, niezwykły postęp dokonał się w motoryzacji - przez lepszą technologię oraz większą dostępność pojazdów mechanicznych, którymi możemy się poruszać po drogach. Nastąpił niewątpliwie wzrost motoryzacji społeczeństwa.[1]

Wypadki drogowe stanowią jedną z najczęstszych przyczyn śmiertelności i inwalidztwa na świecie. W Polsce plasują się na trzecim miejscu, zaraz za chorobami układu krążenia i chorobami nowotworowymi, jako przyczyny śmiertelności.[2]

Pierwszy wypadek drogowy, w którym doszło do śmierci człowieka, zdarzył się w Anglii 1899r. Miał on miejsce podczas prezentacji auta klientom.[3] Przez wypadek rozumiemy zdarzenie zewnętrzne, które powoduje uraz czyli uszkodzenie ciała (zamierzone bądź niezamierzone).[4] Istotą wypadku komunikacyjnego jest jego zaistnienie w specyficznym, poniekąd systemie, bo stworzonym przecz człowieka w celu przemieszczania się z punku A do punktu B. [5]

Wypadkiem drogowym będziemy więc nazywać zdarzenie wywołane przez niezamierzone i nieprawidłowe zachowanie uczestnika ruchu drogowego, które powoduje uraz lub śmierć człowieka oraz starty materialne. Wypadek drogowy może więc nastąpić jako skutek niezastosowania zasad bezpieczeństwa lub złamania przepisów ruchu drogowego.[6]
 

fot. ojoimages

Należy mieć na uwadze, iż słusznie, dyskusji jest poddawane stwierdzenie, że wypadek jest zdarzeniem niespodziewanym. Stąd słowo to zastępowane jest często sformułowaniem, iż jest to zdarzenie niezamierzone. Dlaczego? Kierowca, który decyduje się na ryzykowny manewr, ma świadomość łamania zasad bezpieczeństwa oraz przepisów prawa. Świadomie stwarza więc zagrożenie i przyczynia się do spowodowania wypadku drogowego.[7]

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

 • [1] „Promocja zdrowia.” Wydanie nowe, J.B. Karski, Warszawa 1999
  [2] „Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku”, A. Wojtczak, Warszawa 2009
  [3] „Kryminologia”, B. Hołyst, Warszawa 2007
  [4] „Budowanie kompetencji zdrowotnych ludzi w środowisku ich życia”, J. Bulska, Toruń 2004
  [5] „Zachowania użytkowników dróg a wypadki drogowe”, R. Naatanen, H. Summala, Warszawa 1985
  [6] „Socjologia transportu w zarysie”, F. Krzykała, Poznań 2004
  [7] „Zarys psychologii zapobiegania wypadkom drogowym”, P. Boesler, Warszawa 1981
  [8] „Kryminologia”, B. Hołyst, Warszawa 2007
  [9] Raport „Wypadki drogowe w 2010 roku”, dane na dzień 21.04.2011

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze