Zaloguj
Reklama

Szczepienia za granicą Polski a wpisy do ewidencji szczepionych

Autorzy: Jakub Dróbka
Zastrzyk
Fot. panthermedia
Zastrzyk
(0)

Ministerstwo Zdrowia informuje, że jeśli szczepiliśmy się poza granicami Rzeczpospolitej, powinniśmy niezwłocznie zgłosić się do wybranego punktu szczepień. Inaczej nie zostaniemy wpisani do ewidencji osób zaszczepionych.

Reklama

Rząd przypomina, że zaszczepić się przeciw koronawirusowi możemy nie tylko w kraju, ale także poza granicami Polski.

Unijny Certyfikat COVID-19 (UCC) zostanie automatcznie wygenerowany po przyjęciu pełnego cyklu szczepionki oraz po uzupełnieniu dokumentacji związanej z przyjęciem preparatu. Jak mówi Minister Zdrowia, niezbędnmi zaświadczeniami w takim wypadku są:

  1. Oryginał wraz z kopią dokumentu (certyfikat/zaświadczenie) potwierdzającego przyjęcie szczepienia przeciwko COVID-19 poza granicami kraju, zgodnego z wzorem obowiązującym w państwie przyjęcia szczepienia,
  2. Tłumaczenie na język polski dokumentu o którym mowa w pkt. 1 przez tłumacza przysięgłego,
  3. Oświadczenie osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z wprowadzeniem szczepienia wykonanego poza granicami kraju do systemu krajowego, w tym zgoda na automatyczne wygenerowanie w systemie e-Zdrowie (P1) Unijnego Certyfikatu COVID-19 po zakończeniu pełnego cyklu szczepienia (załącznik nr 1).

Dostarczone dokumenty załącza się do dokumentacji medycznej, przetwarzanej przez uprawnione do tego osoby w punkcie szczepień przeciw COVID-19. Wykaz takich punktów znajduje się na mapie pod linkiem: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktowszczepien#/

Komunikat Ministerstwa zdrowia, jak i wszystkie załączone do niego dokumenty, znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-nr-13-ministra-zdrowia-w-sprawie-uznania-szczepienia-przeciwko-covid-19-wykonanego-poza-granicami-rzeczpospolitej-polskiej-oraz-wydania-unijnego-certyfikatu-covid-19-ucc

 

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze