Zaloguj
Reklama

Smog w Polsce - czy stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka?

Zanieczyszczenie powietrza
Fot. Shutterstock
Zanieczyszczenie powietrza
(0)

Smog (ang. smoke i fog) określany jest jako nienaturalne zjawisko atmosferyczne, które polega na współwystępowaniu zanieczyszczeń powstałych na skutek działalności człowieka oraz niekorzystnych zjawisk naturalnych. Czy smog stanowi zagrożenie dla zdrowia, a także życia pacjenta? Czy może się przyczynić do rozwoju poważnych chorób? Co powinniśmy wiedzieć o smogu?

Reklama

Badania nad smogiem prowadzone są od wielu lat. Najnowsze doniesienia naukowe jednoznacznie pokazują, że nasze powietrze jest bardzo zanieczyszczone. Wpływa to w znaczący sposób nie tylko na roślinność i zwierzęta, ale także na ludzi. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska prowadzi w ostatnich latach szerokie badania nad wpływem smogu na funkcjonowanie ludzkiego organizmu. W chwili obecnej wyróżniamy dwa rodzaju smogu (ze względu na miejsce oraz warunki powstawania). Mowa tutaj o:

  1. Smogu londyńskim, w którego skład wchodzi duża ilość tlenków węgla, azotu oraz siarki (IV). Cechuje go także znaczna zawartość opadających pyłów. Pojawia się on najczęściej podczas inwersji temperatur
  2. Smog typu Los Angeles (ozon troposferyczny), w którego skład wchodzą: tlenki azotu, węgla oraz węglowodory. To właśnie one ulegają różnego rodzaju reakcjom fotochemicznym tworząc m.in.: ozon czy aldehydy.

Najnowsze badania WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) wskazują, że wśród 33 z 50 najbardziej zanieczyszczonych państw w Unii Europejskiej, znajduje się także Polska.
Smog dominuje najczęściej w okresie grzewczym, tj. od września do kwietnia.
Polski Alarm Smogowy poinformował, iż zanieczyszczenie powietrza w Polsce jest większe do będącego na co dzień w Paryżu (alarm smogowy). Wykazano ponadto, że stężenie pyłu PM10 w Paryżu utrzymuje się na poziomie ok. 80ug/m3, przy czym w Polsce jest to ok. 300ug/m3. Na tej podstawie można by powiedzieć, że mamy do czynienia z sytuacją patologiczną, a co ważne władze nie mówią o tym problemie i w żaden sposób nie podejmują prób by zaistniałą sytuację zmienić.

Bardzo zła jakość powietrza wynika z obecności w powietrzu zanieczyszczeń takich jak: ołów, arsen, tlenek węgla, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, pył PM10 oraz PM2,5 i kadm.
Warto tutaj także wspomnieć o obecności benzopirenu. W opinii badaczy najbardziej zanieczyszczona jest południowa część Polski. Raport Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska jednoznacznie wskazuje na:

  1. Przekroczenie normy dla stężenia pyłu zawieszonego PM10 aż w 90% powierzchni Polski.
  2. Znaczne przekroczenie normy dla beznozo[a]pirenu we wszystkich strefach monitoringu powietrza w kraju.

Wszystkie związki chemiczne oraz opadające pyły wraz ze znaczną wilgotnością stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia człowieka. Każdego miesiąca odnotowywana jest większa ilość zachorowań na różnego rodzaju choroby płuc, (nowotwory, przewlekła obturacyjna choroba płuc) ale także jest coraz więcej alergików (astma oraz jej napady).
Problem ten dotyczy nie tylko osób dorosłych, starszych ale i dzieci. Zwiększyła się również zachorowalność na zapalenie oskrzeli (przechodzące bardzo często w stan przewlekły), niewydolność oddechową czy paraliż układu krwionośnego.

Badania prowadzone od 2014 roku jednoznacznie wykazują, że Polacy oddychają najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w całej Unii Europejskiej. Jakie powinny być postanowienia rządu? Co zrobić by powietrze w Polsce było mnie zanieczyszczone? Te pytania na chwilę obecną pozostają nadal bez odpowiedzi.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Od toksycznych emisji do efektów zdrowotnych". Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, 2006. Smog zabija małopolan. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie. Dziennik Polski, 2013. Autism Spectrum Disorder and Particulate Matter Air Pollution before, during, and after Pregnancy: A Nested Case–Control Analysis within the Nurses’ Health Study 2 Cohort. Environ Health Perspect, 2014.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze