Zaloguj
Reklama

Leki biopodobne tak samo skuteczne, jak leki biologiczne?

Autorzy: Newsrm.tv
E-recepty
Fot. panthermedia
E-recepty
(0)

Leki biopodobne są prawie identyczne albo zgodnie z definicją amerykańską bardzo wysoce podobne do leków biologicznych. Różnica między lekiem biopodobnym a oryginalnym lekiem biologicznym może dotyczyć wyłącznie tak zwanych nieaktywnych części leku. Nie wpływają one jednak na skuteczność terapii, jest ona identyczna w wypadku stosowania obu rodzajów leków.

Reklama

Wprowadzenie terapii biologicznych w leczeniu chorób z różnych dziedzin medycyny, takich jak: reumatologia, dermatologia, hematologia, alergologia i onkologia stało się jednym z najważniejszych osiągnięć współczesnej medycyny.

Dostępność leków biopodobnych znacząco obniży koszty biologicznych terapii celowanych, w związku z czym zwiększy się dostępność do leczenia biologicznego w Polsce. Umożliwi to optymalizację stosowania tych terapii.

Leki biopodobne mogą być stosowane w tym samym zakresie, co oryginalne odpowiedniki w odniesieniu do: wskazań, przeciwwskazań, monoterapii oraz leczenia skojarzonego.

Aktualnie dostępne wyniki badań potwierdzają, że pojedyncza zamiana między lekiem oryginalnym a biopodobnym jest bezpieczna i nie wpływa na skuteczność leczenia. Jednak zamiana powinna odbywać się za wiedzą lekarza i pacjenta.

Jak podkreślają eksperci, pomimo nowej wiedzy naukowej oraz klinicznej, niektóre pytania o terapie biologiczne referencyjne i biopodobne pozostają aktualne. Aktualnym pytaniem pozostaje między innymi kwestia wielokrotnych zmian leków (ang. switch). W 2014 roku obawiano się między innymi o skuteczność terapii prowadzonej z zastosowaniem wielu różnych leków, a także o ewentualne działania niepożądane.

Leki biopodobne to dobra alternatywa dla leków referencyjnych i efektywne rozwiązanie zarówno dla systemu ochrony zdrowia, jak i dla jego beneficjentów: pacjentów. Terapie biopodobne to rozwiązanie wymagające szybkiego zastosowania już istniejących, dostępnych dziś instrumentów legislacyjnych. Ustawa refundacyjna jednoznacznie obliguje ministra zdrowia do umieszczenia na liście refundacyjnej zarówno produktów biopodobnych, jak i generycznych do obecnych już na listach leków oryginalnych. Warto więc zadać sobie pytanie, jak doskonalić dostępne instrumenty legislacyjne, by leczenie biologiczne preparatami referencyjnymi i biopodobnymi było korzystne dla pacjentów i budżetu państwa

Piśmiennictwo

Informacja prasowa


Reklama
(0)
Komentarze