Zaloguj
Reklama

Koszyk świadczeń gwarantowanych - czyli co przysługuje ubezpieczonym ze strony NFZ cz.1

Wsparcie w chorobie
Fot. medforum
Wsparcie w chorobie
(0)

Płacisz składki, jednak czy wiesz,co gwarantuje Ci NFZ? Jakie badania Ci przysługują? Sprawdź nasz poradnik! W dzisiejszej, pierwszej części przedstawiamy co przysługuje w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej  opieki specjalistycznej, świadczeń wysokospecjalistycznych oraz leczenia szpitalnego.

Reklama

1. Podstawowa opieka zdrowotna przysługuje każdej ubezpieczonej osobie. Do refundowaych przez NFZ zagadnień podstawowej opieki zdrowotnej zalicza się m.in.  a). poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych; b) poradę lekarską udzielaną w domu świadczeniobiorcy w przypadkach uzasadnionych medycznie; c) świadczenia w ramach profilaktyki chorób układu krążenia d) poradę patronażową 

2. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna  - tego typu świadczenia, udzielane są tym osobom, które nie będą wymagały leczenia całodobowego lub calodziennego. Świadczenia tego typu mogą być udzielane w poradniach specjalistycznych lub w domu u chorego. Do świadczeń gwarantowanych tego typu zalicza się m.n. porady specjalistyczne, badania diagnostyczne, procedury zabiegowe ambulatoryjne,żywienie pozajelitowe w warunkach domowych: całkowite żywienie pozajelitowe,żywienie dojelitowe w warunkach domowych: żywienie dojelitowe, protezę gałki ocznej, wargi i nosa,leczenie insuliną z zastosowaniem pompy insulinowej.

3. Świadczenia wysokospecjalistyczne - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2015 r.  finansowanych jest 12 świadczeń wysokospecjalistycznych, takich jak: przeszczepienie wątroby; przeszczepienie serca; płuca, serca i płuca, komórek wysp trzustkowych, komórek przytarczyc; wideotorakoskopowa ablacja w ciężkim, niepoddającym się leczeniu farmakologicznemu migotaniu przedsionków; operacje wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do ukończenia 1 roku życia z wyłączeniem operacji izolowanych przewodów tętniczych; operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym; przezskórne lub z innego dostępu wszczepianie zastawek serca; kardiologiczne zabiegi interwencyjne u dzieci do lat 18, w tym przezskórne zamykanie przecieków z użyciem zestawów zamykających; mechaniczne wspomaganie serca sztucznymi komorami

4.Leczenie szpitalne - zapewnia całodobową, kompleksową opiekę zdrowotną. Polega m.in. na: diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. 

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz.U. poz. 1445)

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze