Zaloguj
Reklama

Jak działa pamięć?

Mózg
Fot. Panthermedia
Mózg
(5)

Zasady na jakich działa pamięć to trzy etapy.

Reklama

Pierwszym z nich jest kodowanie czyli przetwarzanie informacji jakie do nas docierają i przetwarzanie ich na kod, który jest umieszczany w naszej pamięci. Retencja to drugie stadium -  jest to proces przechowywania informacji. Trzecim stadium jest odzyskiwanie czyli korzystanie ze zgromadzonych zasobów. Każdy z tych procesów jest obarczony prawdopodobieństwem wystąpienia nieprawidłowości, co skutkuje tym, że nie zapamiętujemy czegoś co chcielibyśmy pamiętać.

Warto wspomnieć, że nasza pamięć dzieli się na pamięć krótkotrwałą i pamięć długotrwałą. Pamięć krótkotrwała, przechowuje informacje na bazie kodów akustycznych. Co to oznacza? Jeśli przedstawimy komuś ciąg liter i poprosimy o powtórzenie go, prędzej pomyli mu się R z M niż R z P pomimo podobnej pisowni. Litery R i M mają w wypowiedzi zaczynają się od tego samego dźwięku.

Pamięć długotrwała natomiast dzieli się na pamięć sensoryczną, która przechowuje wiedzę ogólną i informacje dotyczące zdarzeń oraz na pamięć epizodyczną jako przechowalnię naszych własnych doświadczeń i konkretnych zdarzeń z naszego życia.[1]

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] „Psychologia moje hobby” J. C. Berryman, Gdańsk 2008

Reklama
(5)
Komentarze