Zaloguj
Reklama

100-lecie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego

Autorzy: Karolina Wichrowska, ExpertPR Consultancy
Lekarz w gabinecie POZ
Fot. panthermedia
Lekarz w gabinecie POZ
(0)


Rok 2018 to najwspanialsze dla wszystkich Polaków święto – 100-lecie Odzyskania Niepodległości, w ramach którego świętujemy również 100-lecie istnienia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Dla pracowników Instytutu to szczególny rok. Razem z odzyskaniem niepodległości narodziło się zdrowie publiczne w Niepodległej Polsce.

Reklama

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny jest najstarszą instytucją zdrowia publicznego w kraju, został powołany do życia kilka dni po ogłoszeniu niepodległości Polski, 21 listopada 1918 roku. Wraz ze zmieniającą się sytuacją zdrowotną i polityczną kraju oraz rozwojem nauk medycznych,przez lata zmieniały się też funkcje Instytutu, zawsze jednak prowadzona była działalność w kilku podstawowych dziedzinach zdrowia publicznego. Była to działalność zarówno o charakterze praktycznym, interwencyjnym, jak i o charakterze naukowym oraz szkoleniowym.
Misją Instytutu na przełomie lat było kształtowanie zdrowia publicznego w Polsce, w szczególności w obszarze zdrowia publicznego, zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom, monitorowania czynników ryzyka w żywności, wodzie i powietrzu oraz promocji zdrowia. Tak jest do dzisiaj. Realizowane w Instytucie zadania mają na celu wzmocnienie poczucia wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową w tak ważnym dla każdego Polaka elemencie, jakim jest ZDROWIE!
Praca specjalistów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH ma kluczowe znaczenie w walce z chorobami przewlekłymi i zakaźnymi, a dzięki nim możliwe jest, w sposób ciągły, sprawowanie funkcji opiniodawczej, doradczej i edukacyjnej z dziedziny zdrowia publicznego dla instytucji rządowych i samorządowych.

Chcemy otworzyć drzwi Instytutu, aby był miejscem wymiany poglądów naukowych na temat funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i integracji ekspertów z różnych dziedzin, stąd
w roku jubileuszowym 2018 odbędą się 3 wydarzenia poświęcone różnym obszarom działania naszego Instytutu
– tak o nowych planach działania Instytutu mówi jego obecny dyrektor, dr n. med. Grzegorz Juszczyk

Zaszczytem dla wszystkich pracowników związanych Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – PZH jest uczestniczenie w obchodach 100-lecia Niepodległości Państwa Polskiego, mając w tych obchodach tak szczególny udział.

Głównym wydarzeniem obchodów jubileuszowych była Gala Jubileuszowa, która odbyła się 9 kwietnia 2018 r. w Filharmonii Narodowej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m. in. przedstawiciele instytucji rządowych: Senatu, Sejmu, Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zagraniczni reprezentanci Biura Europejskiego, Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC).
Obchody 100-lecia Instytutu objęte zostały Honorowym Patronatem Pana Andrzeja Dudy – Prezydenta RP oraz Patronatem Programu „Niepodległa”.

Piśmiennictwo

Informacja prasowa


Reklama
(0)
Komentarze