Zaloguj
Reklama

CBOS: Postrzeganie korupcji w Polsce cz. 1

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
CBOS: Postrzeganie korupcji w Polsce cz. 1
Fot. ojoimages
(5)

Obecnie niemal wszyscy Polacy (95%) są przekonani, że korupcja w Polsce jest poważnym problemem.

 

Reklama

Korupcja nie jest dla polskiego społeczeństwa zagadnieniem nowym: już w roku 1991 prawie trzy czwarte badanych (71%) wyrażało przekonanie, że stanowi ona poważny problem, a w roku następnym jeszcze więcej osób (86%) uznało to zjawisko za problem duży lub bardzo duży. W roku 2001 liczba ankietowanych podzielających tę opinię przekroczyła dziewięćdziesiąt procent (…). Od początku lat dziewięćdziesiątych przekonanie o tym, że korupcja jest istotnym problemem, wyraźnie się umacnia.

(…) Szczególnie podatni na lobbing i sprzeczne z prawem naciski wydają się opinii społecznej parlamentarzyści. Prawie trzy czwrate badanych (71%) wyraziło przekonanie, ze przekupując parlamentarzystę lub innego polityka można w Polsce zapewnic sobie korzystne rozwiązania legislacyjne (uchwalenie ustawy, zmianę obowiązującego orawa itp.). Tylko co trzynasty respondent był innego zdania.

(…) Podobnie jak w sondażach z poprzednich lat powszechna jest opinia (92% wskazań), że najczęstszym typem nadużyć popełnianych przez wysokich urzędników i polityków jest nepotyzm i kumoterstwo wiążące się z obsadzaniem stanowsik w urzędach i firmach należących do państwa. Pogłębia się również przekonanie o występowaniu w tej grupie społecznej jednej z najbardziej pospolitych form korupcji – przekupstwa.

(…) Według Polaków, korupcją dotknięci są nie tylko najwyżsi urzędnicy państwowi, ale także funkcjonariusze publiczni działający we władzach lokalnych.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • CBOS

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze