Zaloguj
Reklama

14 kwietnia – Dzień Ludzi Bezdomnych

Bezdomność wśród osób starszych
Fot. Shutterstock
Bezdomność wśród osób starszych
(0)

14 kwietnia obchodzony jest w Polsce Dzień Ludzi Bezdomnych. Pierwsza edycja Dnia Ludzi Bezdomnych odbyła się w 1996 roku. Podczas tego święta organizowanych jest wiele rozmaitych akcji służących pomocy ludziom bezdomnym. Dzień ten ma również zwrócić uwagę całego społeczeństwa na problemy ludzi bezdomnych.

Reklama

Zjawisko bezdomności, choć ukrywane w czasach  PRL-u, istniało w Polsce zawsze. Szacuje się, że w chwili obecnej prawie pół miliona osób pozostaje w naszym kraju bez dachu nad głową. Połowa z tej liczby zamieszkuje duże aglomeracje.

Jakie są najczęstsze przyczyny bezdomności?

Najczęstszymi przyczynami bezdomności jest eksmisja, czyli prawny nakaz opuszczenia lokalu wydany głównie w związku z zadłużeniem oraz zbycie mieszkania bez możliwości kupna lub zabezpieczenia innego lokalu. Inne przyczyny to brak możliwości powrotu do miejsca zamieszkania lub szans na uzyskanie innego lokalu po opuszczeniu zakładu karnego, szpitala psychiatrycznego, placówki opiekuńczo-wychowawczej, likwidacji hoteli pracowniczych, a także rozpad rodziny, zerwane więzi formalnych, brak kontaktu i wsparcia ze strony członków rodziny, przemoc w rodzinie oraz uzależnienie od alkoholu lub innych środków psychoaktywnych.

Problem bezdomności w Polsce

Jak wynika z badań przeprowadzonych w zeszłym roku w ramach ogólnopolskiej akcji liczenia bezdomnych, naliczono ponad 33,4 tys. osób bez dachu nad głową, z czego ponad 83,5% stanowią mężczyźni. W porównaniu z poprzednim badaniem, przeprowadzonym w 2015 roku, liczba osób bezdomnych zmalała o 2,7 tys.

Jak pomóc osobie bezdomnej?

Każdy z nas może pomóc osobie bezdomnej. Np. kiedy widzimy osobę bezdomną czy żebrzącą na ulicy, wskazane jest poinformowanie odpowiednich służb, m.in. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pamiętajmy, że wśród nas żyją osoby bezdomne i potrzebujące, warto więc pomóc takim osobom poprzez zaangażowanie się w różnego rodzaju zbiórki żywności czy odzieży.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze