Zaloguj
Reklama

Metody analizy DNA

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • Pediatria. Podręcznik dla studentów Redakcja nauka prof. Dr hab. N. med. Krystyna Kubicka, prof. Dr hab. N. med. Wanda Kawalec

Metody analizy DNA
Fot. medforum
(0)

Analiza DNA jest coraz częściej wykorzystywana w diagnostyce medycznej do diagnozowania chorób genetycznych, nowotworowych oraz infekcyjnych.

Reklama

Jest to możliwe dzięki temu, że każda komórka posiada w jądrze pełną informację genetyczną, wszelkie zmiany dziedziczenia mają swoje odzwierciedlenie w strukturze DNA. Wykrycie enzymów restrykcyjnych i ich wprowadzenie do praktyki badawczej zadecydowało o rozwoju biologii molekularnej. Enzymy izolowane są z drobnoustrojów. Cechą charakterystyczną enzymów jest to, że przecinają tylko określone sekwencje nukleotydowe.

Klonowanie DNA polega na wyodrębnieniu i namnożeniu kwasów nukleinowych za pośrednictwem wektorów. W procesie klonowania zwielokrotnienie kopii DNA otrzymuje się przez samopowielanie cząsteczki wektora wraz z włączonym w jego strukturę obcym fragmentem kwasu nukleonowego.

Hybrydyzacja ma dość szczególną rolę w badaniu struktury DNA. Wykorzystuje się w niej zjawisko tworzenia dwuniciowych kompleksów między jednoniciowymi odcinkami kwasów nukleinowych. Metoda ta umożliwia lokalizację sekwencji nukleotydów w długiej cząsteczce DNA. Daje też możliwość porównywania różnych fragmentów kwasów nukleinowych.fot. pantherstock

Metoda powielania fragmentu DNA została nagrodzona Noblem. Technika łańcuchowej syntezy fragmentów DNA jest podstawową technika badawczą i diagnostyczną stosowaną do analizy DNA. Daje możliwość zwielokrotnienia określonego fragmentu DNA w milionach kopii w zaledwie kilka godzin.

Sekwencjonowanie DNA jest najbardziej precyzyjną metodą poznawania struktury DNA. Umożliwia ustalenie rodzaju i kolejności nukleotydów w badanym fragmencie DNA. Jest to metoda stosowana w coraz większej liczbie laboratoriów, obecnie jest to najnowocześniejsza metoda molekularnej diagnostyki medycznej.

Reklama
(0)
Komentarze