Zaloguj
Reklama

Zmiana klimatu poważnym zagrożeniem dla ludzkiego zdrowia

Upał
Fot. shutterstock
Upał
(0)

Redaktorzy 220 wiodących czasopism medycznych i zdrowotnych z całego świata zaapelowali, aby zająć się skutkami zdrowotnymi zmian klimatycznych na całym świecie. Ostrzegli, że ​​obecne wysiłki nie wystarczą, aby sprostać wyzwaniom zdrowotnym związanym z rosnącymi globalnymi temperaturami spowodowanymi przez dwutlenek węgla i emisje innych gazów cieplarnianych.

Reklama

Autorzy wzywają do podjęcia pilnych działań w celu utrzymania globalnej średniej temperatury poniżej 1,5°C, powstrzymania niszczenia przyrody i ochrony zdrowia.

Pracownicy służby zdrowia od dawna zwracają uwagę na ten problem. Globalny wzrost temperatury o 1,5° C powyżej średniej sprzed rewolucji przemysłowej i niszczenie natury grożą katastrofalnym uszczerbkiem na zdrowiu. Zmiany należy wprowadzić jak najszybciej, nie można z nimi czekać do zakończenia pandemii covid-19. Kluczowa jest redukcja emisji gazów cieplarnianych, która jest głównym sprawcą zmian klimatycznych.

W ciągu ostatnich 20 lat śmiertelność z powodu upałów u osób w wieku powyżej 65 lat wzrosła o ponad 50%. Wyższe temperatury powodują m.in. większe odwodnienie organizmu, nowotwory skóry, negatywny wpływ na zdrowie psychiczne, ale także powikłania w ciąży, alergie oraz problemy kardiologiczne. 

Gorąca planeta przyniesie mniej jedzenia

Według naukowców globalne ocieplenie przyczynia się również do spadku plonów upraw rolnych. 

Dobrze prosperujące ekosystemy są niezbędne dla ludzkiego zdrowia, a rozległe niszczenie przyrody, w tym siedlisk i gatunków, zakłóca bezpieczeństwo wody i żywności oraz zwiększa prawdopodobieństwo pandemii - ostrzegają światowi eksperci ds. zdrowia.

Konsekwencje kryzysu ekologicznego dotykają głównie te kraje, które najmniej przyczyniły się do problemu. Jednak żadne państwo, bez względu na to, jak bogate, nie jest w stanie w pełni uchronić się przed tymi skutkami.

Aktualne cele to za mało

Autorzy zaznaczają, że wiele rządów, instytucji finansowych i globalnych przedsiębiorstw wyznacza cele osiągnięcia zerowej emisji netto w 2030 r. 

Według naukowców obietnice nie wystarczą. Cele są łatwe do wyznaczenia, ale trudne do osiągnięcia. Alarmują, że ​​wzrost temperatury prawdopodobnie znacznie przekroczy 2°C, „Co miałoby katastrofalny wpływ na zdrowie ludzi i stabilność środowiska”.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze