Zaloguj
Reklama

Wpływ emigracji na stan zdrowia

Wpływ emigracji na stan zdrowia
Fot. ojoimages
(5)

Migranci do krajów bogatszych rzadziej mają udar.

Reklama

“Efekt zdrowego imigranta” polega na lepszym przeciętnym stanie zdrowia osób osiedlających się w bogatszych krajach wynikających ze szczegółowych badań lekarskich, jakim podlegają na początku swojego pobytu i z wymaganego do poradzenia sobie ze problemami i stresem powodowanymi przez zmianę miejsca zamieszkania. Gustavo Saposnik z Uniwersytetu Torontoi współpracownicy poddali niedawno analizie dane pochodzące od prawie stu tysięcy ludzi, którzy niedawno przybyli do Kanady.

Jak podano w internetowym wydaniu czasopisma „Neurology” z 3 lutego w obrębie badanej populacji częstotliwość wystąpienia udaru mózgu okazało się o jedną trzecią mniejsza niż wśród osób mieszkających w tym kraju od co najmniej pięciu lat. Wynik ten otrzymano po uwzględnieniu wieku, czynników demograficznych, nadciśnienia, cukrzycy i palenia tytoniu.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze