Zaloguj
Reklama

Wielowymiarowe ujęcie zdrowia

Warzywa
Fot. ojoimages
Warzywa
(0)

Zdrowie człowieka może być rożnie traktowane i różnie rozumiane.

Reklama

Co dla kogo oznacza „zdrowie”? Każdy może sobie odpowiedzieć sam na to pytanie w zależności od przyjętego systemu wartości.

Pojęcie zdrowia posiada kilka wymiarów. Możemy mówić o zdrowiu w kontekście wymiaru ogólnego. Można również mówić o zdrowiu jako o zdrowiu społecznym, które określane jest społecznymi funkcjami, rodzajami więzi i relacji, rolami społecznymi jakie odgrywamy w społeczeństwie i ich zakresem.

Kolejny zakres zdrowia odnosi się do stanu umysłowego czyli do naszego dobrostanu psychicznego, braku objawów depresji i schorzeń psychicznych jak również do zdolności opanowania własnych emocji.

Następny wymiar zdrowia odnosi się do stanu fizycznego człowieka, które w tym rozumieniu obejmuje zdolność wykonywania czynności zaspokajających nasze potrzeby oraz wydolność fizyczną naszego organizmu.[1]

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] B. Tobiasz- Adamczyk „Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby”, Kraków 2000

Reklama
(0)
Komentarze