Zaloguj
Reklama

Wiarygodność testów paskowych u dzieci z podejrzeniem infekcji dróg moczowych

Badanie w laboratorium
Fot. ojoimages
Badanie w laboratorium
(5)

Oceniono wiarygodność szybkich testów paskowych oraz badań mikroskopowych moczu w rozpoznawaniu infekcji dróg moczowych u dzieci.

Reklama

U dzieci z podejrzeniem infekcji dróg moczowych badaniem najbardziej wiarygodnym jest posiew moczu. Niestety oczekiwanie na wynik posiewu trwa często kilka dni. Z tego powodu stale testowane są różne szybkie testy diagnostyczne mające pomóc w jak najszybszym potwierdzeniu lub wykluczeniu choroby u dzieci podejrzewanych o infekcję dróg moczowych. Cytowana praca analizuje dane z piśmiennictwa oceniające wiarygodność szybkich testów paskowych (wykrywających przede wszystkim esterazę leukocytów oraz związki azotowe, mające świadczyć o infekcji bakteryjnej), a także szybkich badań mikroskopowych osadu moczu. Spośród ocenianych szybkich testów moczu najczulsza (91%) i najbardziej specyficzna (96%) okazała się mikroskopowa ocena osadu moczu z barwieniem metodą Grama. Czułość testów paskowych wahała się w granicach od zaledwie 49% dla najprostszych testów do 88% dla pasków oceniających jednocześnie kilka elementów. Autorzy podkreślają, że szybkie testy badające mocz dają wyniki fałszywie ujemne u ok. 10% dzieci z potwierdzoną posiewem infekcją dróg moczowych i nie powinny zastępować posiewów w diagnostyce klinicznej. Mogą jedynie być badaniem przesiewowym, pomocniczym w praktyce ambulatoryjnej. Spośród dostępnych szybkich testów badających mocz najlepsze są metody mikroskopowe.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Williams GJ, Macaskill P, Chan SF, Turner RM, Hodson E, Craig JC.: Absolute and relative accuracy of rapid urine tests for urinary tract infection in children: a meta-analysis. Lancet Infect Dis. 2010 Apr;10(4):240-50.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze