Zaloguj
Reklama

Szok kulturowy?

Autorzy: Piotr Kurzac
Szok kulturowy?
Fot. Pantherstock
(0)

Część osób powracających z emigracji zarobkowej na Wyspach Brytyjskich ma wyraźne trudności adaptacyjne w Polsce. Dlaczego? Zderzają się z krajową biurokracją, złym traktowaniem przez przełożonych i niskimi pensjami. Szczególnie źle reagują na te czynniki ci, którzy wyjeżdżali bezpośrednio po ukończeniu studiów czy szkoły średniej i w zagranicznych realiach rozpoczynali swe dorosłe życie.

Reklama

Dane zgromadzone przez Centrum Badań Międzynarodowych wskazują na to, że nawet połowa młodych polskich emigrantów rozważa powrót do macierzystego kraju. Ci którzy już to uczynili niekiedy przeżywają tak silny dyskomfort zderzając się z polską rzeczywistością, że poszukują psychoterapii. Są bowiem zaskoczeni brakiem zmian w mentalności rodaków i atmosferze życia społecznego pomimo zachodzących przemian gospodarczych i oczekiwanych w związku z tym zmian społecznych. Trochę innego rodzaju problemy przywożą ze sobą Ci którym trudno jeszcze zdecydować się czy pozostać na emigracji czy wracać do Polski, bo choć wiedzie im się na Wyspach dobrze, to czują się tam obco. Inną grupę stanowią Ci którym się nie powiodło i wracają "z pustymi rękoma".
Psychoterapeuci podkreślają wnioski z poczynionych przy tej okazji obserwacji, że w porównaniu ze starszymi grupami wiekowymi młodzi ludzie nie obawiają się korzystać z ich pomocy.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Metro

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze