Zaloguj
Reklama

Sepsa – cichy zabójca. Niekorzystne wyniki raportu WHO

Wirusy w organizmie człowieka
Fot. panthermedia
Wirusy w organizmie człowieka
(0)

Według danych WHO co 3 minuty jedna osoba na świecie umiera na zakażenie wywołane sepsą. Corocznie daje to blisko 8 milionów zgonów na całym świecie. Jak zabezpieczyć się przed sepsą?

Reklama

Sepsa to stan zagrożenia życia, który wywoływany jest przede wszystkim zakażeniami bakteryjnymi, których skutkiem są zaburzenia pracy wątroby, serca czy nerek. U dzieci sepsa występuje równie często, co u dorosłych, przy czym charakteryzuje się podobną śmiertelnością.

Światowy Sojusz do Walki z Sepsą (Global Sepsis Alliance) szacuje, że co roku sepsa rozwija się u blisko 30 milionów osób, z czego blisko 8 milionów osób umiera. W Polsce odnotowuje się około 50 tysięcy przypadków sepsy rocznie, zaś współczynnik śmiertelności z jej powodu na oddziałach intensywnej terapii wynosi około 40%. Jak zauważają lekarze, sepsę wywołują nie tylko bakterie, takie jak pneumokoki czy meningokoki, ale również wirusy i grzyby.

Za najgroźniejszą uważana jest sepsa meningokokowa, którą wywołuje dwoinka zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Bakteria ta często bytuje w błonie śluzowej nosa i gardła, przez co niezwykle łatwo się nią zarazić. Inwazyjna choroba meningokokowa (IChM) już w ciągu 24 godzin może doprowadzić do zgonu pacjenta. Najbardziej niebezpieczna jest dla niemowląt i małych dzieci. W grupie ryzyka znajdują się również osoby starsze. Niestety IChM cechuje się wysoką śmiertelnością, zaś u osób, które wyleczono, odnotowuje się liczne powikłania, takie jak głuchota, amputacje, martwica tkanek czy zaburzenia intelektualne. We Wrocławiu utworzono Stowarzyszenie na Rzecz Badania i Leczenia Sepsy „Pokonać sepsę”, którego zadaniem jest m.in. propagowanie wiedzy na temat zakażeń oraz skutków choroby. Jak zauważa Prezes Stowarzyszenia, prof. Kuebler, niezwykle ważne jest szybkie rozpoznanie choroby i podanie antybiotyku – najlepiej w pierwszej godzinie po postawieniu diagnozy. Rozpoznanie sepsy jest trudne, stąd niezbędne są liczne szkolenia dla personelu medycznego, które pozwolą na szybką reakcję, która może uratować życie.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze