Zaloguj
Reklama

Sądowe badanie DNA – bez skierowania z sądu?

Autorzy: Natalia Jeziorska, testDNA
Model DNA
Fot. iStock
Model DNA
(0)

Aby zrobić badanie DNA na potrzeby postępowania sądowego (sprawa o alimenty, spadek, ustalenie ojcostwa) nie potrzebujemy skierowania z sądu. Wykonać takie badanie możemy we własnym zakresie, korzystając z usług prywatnego laboratorium genetycznego. Jak wygląda zlecenie sądowego testu na ojcostwo? Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby wynik badania stanowił pełnowartościowy dowód w sprawie? 

Reklama

Sądowe ustalenie ojcostwa – zlecając badanie samodzielnie, zyskujemy na czasie….

Załatwienie formalności związanych z sądowym ustaleniem ojcostwa trwa stosunkowo długo. Przedstawiając na rozprawie gotowy dowód, mamy szansę usprawnić cały ten proces. W dodatku możemy sami wybrać laboratorium, w którym chcielibyśmy wykonać nasze badanie. W przypadku badań zlecanych na skierowanie z sądu placówkę wybiera sąd, my nie mamy najmniejszego wpływu na to, jaka firma przeprowadzi badanie oraz kiedy i gdzie odbędzie się pobranie. 

Sadowe badanie na ojcostwo – kto bierze w nim udział? 

W sądowym teście na ojcostwo udział biorą zawsze trzy osoby – domniemany ojciec, dziecko oraz matka dziecka. Wymóg ten wynika stąd, że podczas badania sądowego poza ojcostwem ustalane jest też macierzyństwo. Odstąpienie od tej reguły jest dopuszczalne tylko w sytuacji, gdy matka dziecka zmarła lub nie da się ustalić miejsca jej przebywania. Macierzyństwo sprawdzane jest po to, by wykluczyć możliwość podmiany noworodków w szpitalu. 

Próbki pobierane są dopiero po potwierdzeniu tożsamości osób badanych…

Dlatego na pobranie trzeba stawić się z ważnymi dokumentami tożsamości. Próbkę stanowi wymaz z policzka – sporządzony w obecności świadków przez wyznaczoną do tego osobę. Do wyniku dodawana jest również ekspertyza przygotowana przez biegłego sądowego. Dokument ten wraz z gotowym wynikiem badania stanowi dla sądu pełnowartościowy dowód w sprawie – o alimenty, spadek czy ustalenie ojcostwa. 

A co, jeśli w badaniu udział może wziąć tylko domniemany ojciec z dzieckiem? 

Jeśli matka dziecka z jakiegoś powodu nie może uczestniczyć w badaniu, to istnieje możliwość przeprowadzenia prywatnego testu na ojcostwo na podstawie próbek pobranych od 2 osób – ojca i dziecka. Taka próbką niekoniecznie musi być wymaz z policzka. Materiał DNA z powodzeniem może zostać również wyizolowany ze szczoteczki do zębów, kubka, puszki po napoju, dziecięcego smoczka, zużytej chusteczki do nosa i wielu innych przedmiotów. Próbki pobiera się samodzielnie w domu przy pomocy zakupionego wcześniej zestawu pobraniowego albo idzie na pobranie do najbliższego punktu pobrań (doświadczone laboratoria genetyczne mają takie punkty w wielu miastach). 

Decydując się na prywatne badanie na ojcostwo, warto wybrać takie laboratorium, które analizuje 24 markery genetyczne (jest to największa pula markerów, jaką wykorzystuje się obecnie w testach na ojcostwo). Wynik badania prywatnego wykonanego na podstawie 24 markerów jest pewny – nawet jeśli nie bierze w nim udziału matka. Co więcej może być wykorzystany w sądzie jako dowód wstępny. Jak to jest możliwe?

Czy przedstawienie w sądzie wyniku prywatnego testu na ojcostwo w ogóle ma sens, skoro badaniu nie towarzyszy formalna procedura i nie uczestniczy w nim matka dziecka? 

Tak. Wynik prywatnego testu na ojcostwo jest dokumentem całkowicie podlegającym ocenie sądu. To sąd decyduje, czy rezultat badania prywatnego stanie się rozstrzygającym dowodem w sprawie (i często tak się dzieje, jeśli żadna ze stron nie zgłasza sprzeciwu), czy konieczne będzie przeprowadzenie badania z pełną procedurą sądową. 

Prywatny test na ojcostwo – warto zlecić badanie w akredytowanym laboratorium 

Akredytacja to nic innego jak potwierdzenie kompetencji laboratoriom w wykonywaniu badań. Świadczy o jego bezstronności i niezależności w działaniu. To gwarancja, że laboratorium wykonuje swoją pracę na najwyższym, światowym poziomie. 
 

Piśmiennictwo

Informacja prasowa

Źródło tekstu:

  • www.testdna.pl

Reklama
(0)
Komentarze