Zaloguj
Reklama

Przyczyny dbania kobiet o wygląd

Przyczyny dbania kobiet o wygląd
Fot. ojoimages
(0)

Środowisko miejskie sprzyja dbaniu o wygląd.

Reklama

W celu poprawy wyglądu mieszkańcy krajów rozwiniętych wydają bardzo dużo pieniędzy. Victoria C. Plaut i współpracownicy z Uniwersytetu Georgii i Uniwersytetu Kansas przeprowadzili niedawno badania z udziałem północnoamerykańskich kobiet w średnim wieku.

Zgodnie z publikacją w grudniowym wydaniu czasopisma "Personal Relationships" skłonność do dbania o wygląd zależy od tego, czy dana osoba mieszka w środowisku wiejskim, czy też w zurbanizowanym. Przyczną tego stanu rzeczy jest większa swoboda wyboru, z kim utrzymują bliższe relacje mieszkańcy miast.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Personal Relationships Volume 16 Issue 4, Pages 619 - 630

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze