Zaloguj
Reklama

Przemoc w stosunku do dziecka może być przyczyną zaburzeń osobowości

Podróż pociągiem
Fot. Pantherstock
Podróż pociągiem
(1)

Zaburzenia osobowości to problem niezwykle trudny do zdiagnozowania.

Reklama

Trudno jest też określić czynniki jakie sprzyjają powstawaniu zaburzeń osobowości a najogólniej rzecz ujmując, klinicyści odnoszą się w tym zakresie do takich obszarów jak uwarunkowania kulturowo- społeczne, biologiczne oraz psychologiczne.

Dzieci, które doświadczyły przemocy, mówią, po latach jako osoby dorosłe, że sytuacja w jakiej się znajdowały, powodowała stałe uczucie lęku i niepokoju. Stan taki powoduje obniżony nastrój jak również ambiwalente odczucia w stosunku do sprawcy, szczególnie jeśli sprawcą jest bliska osoba.

W sytuacjach takich może dość nawet do zablokowania odczuwania emocji (zamrożenia uczuć). Zmienia to emocjonalne postrzeganie sytuacji życiowej tych osób. Dla wielu osób, które doświadczyły przemocy jako dzieci, staje się ona niezbędnym i nieodłącznym elementem życia, uznają po prostu że jest ona właściwa i potrzebna przenosząc ją w relacje z innymi ludźmi. [1]

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] „Wtedy czułam jakąś grozę... Powstawanie zaburzeń osobowości u dzieci krzywdzonych”, Katarzyna Fenik, Niebieska Linia, nr 3 / 2005

Reklama
(1)
Komentarze