Zaloguj
Reklama

Przekaż 1% podatku dowolnej organizacji pożytku publicznego

Autorzy: mgr Awa Fijołek
Apteczka pierwszej pomocy
Fot. panthermedia
Apteczka pierwszej pomocy
(0)

Zbliża się coroczny okres rozliczeń podatkowych, a tym samym refleksja dotyczaca tego, na co idą nasze pieniądze. Warto wykorzystać tę szansę i samodzielnie zadecydować o tym, na co zostanie przeznaczony jeden, konkretny procent z budżetu, który musimy zwrócić państwu. Nie tracimy w ten sposób ani złotówki, podejmujemy jedynie decyzję o rozdysponowaniu 1% należnego podatku – jeśli nie wskażemy konkretnej instytucji w formularzu, wówczas nasze pieniądze zostaną automatycznie przekazane do Skarbu Państwa.

Reklama

Sam akt darowizny jest bardzo prosty – w zeznaniu rocznym należy zaznaczyć organizację dobra publicznego na rzecz której chcielibyśmy przeznaczyć swój 1 % podatku, a resztę wykonuje pracownik urzędu. W odpowiedniej rubryce wpisujemy numer KRS oraz kwotę, na przykład w formularzu PIT-37 będzie to rubryka 124 i 125. Podatnik może także zaznaczyć na co konkretnie mają zostać przekazane jego fundusze, jest na to przeznaczona specjalna rubryka „Informacje uzupełniające”. Należy pamiętać, że na jednej deklaracji podatkowej można wskazać tylko jedną organizację.

Warto zaznaczyć, że aby organizacja mogła otrzymać 1% podatku, musi posiadać status organizacji pożytku publicznego (OPP). Lista fundacji jest zatwierdzana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Aby znaleźć się na liście, fundacja musi spełnić szereg określonych wymogów, takich jak: prowadzenie działalności na rzecz szerokiego grona odbiorców, przekazywanie nadwyżki przychodów na rzecz pożytku publicznego, posiadanie statusu, kolegialnego organu kontroli, wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sporządzanie corocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego. Ta lista wymogów daje pewną gwarancję potencjalnemu wpłacającemu, że przekazane fundusze zostaną rozdysponowane w uczciwy sposób. Organizacje mogą stracić raz uzyskany status, dlatego co roku warto sprawdzać listę.

Kwota wsparcia nie może przekraczać 1% podatku należnego i musi zostać zaokrąglona w dół do pełnych dziesiątek groszy.

Jest to pomoc która nic nas nie kosztuje – podatek przecież musimy zapłacić niezależnie od różnych innych okoliczności – a dla kogoś może znaczyć bardzo wiele. Warto zatem przejrzeć listę fundacji i zastanowić się na co przeznaczyć nasze własne pieniądze.

Lista Organizacji Pożytku Publicznego aktualna w 2017:

http://www.pozytek.gov.pl/Wykaz,Organizacji,Pozytku,Publicznego,3666.html

 

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze