Zaloguj
Reklama

Program "Droga Do Siebie" - druga odsłona

Autorzy: Hill & Knowlton Poland Sp. z o.o., zdjęcia: ojoimages, informacja prasowa
Manekiny
Fot. ojoimages
Manekiny
(5)

Rozpoczyna się druga edycja ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Droga Do Siebie”, dotyczącego schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej. W ramach programu 16 organizacji pozarządowych z całej Polski działających na rzecz osób chorych psychicznie zainauguruje cykl warsztatów dla rodzin i pacjentów. Zorganizowane zostaną również warsztaty superwizyjne dla terapeutów.

Reklama

Choroba dwubiegunowa wg większości statystyk dotyka 1,5 % populacji, co w warunkach polskich stanowi liczbę ok. 500 tys. pacjentów, na schizofrenię zapada średnio 1% populacji, co daje kolejne 380 tys. chorych. Obydwa schorzenia zmieniają życie zarówno pacjenta, jak i jego najbliższego otoczenia, dlatego obok zapewnienia odpowiedniego leczenia, niezmiernie istotne jest stworzenie zaplecza edukacyjnego, stanowiącego źródło wiedzy na temat choroby i sposobów radzenia sobie z trudnościami wynikającymi z choroby.

Większa świadomość pacjenta na temat własnej choroby przyczynia się bowiem znacząco do zwiększenia skuteczności prowadzonej terapii. Program edukacyjny „Droga Do Siebie” opracowano właśnie z myślą o osobach chorych na dwa wskazane typy psychoz: schizofrenię i chorobę afektywną dwubiegunową. Głównym celem programu jest edukacja i wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi w poznawaniu swojej choroby, w radzeniu sobie ze stanami emocjonalnymi jej towarzyszącymi, w uzyskiwaniu integracji z samym sobą i z otoczeniem.

Do udziału w programie zaproszono 16 organizacji pozarządowych z całej Polski działających na rzecz osób chorych psychicznie, w których zainaugurowany zostanie kolejny cykl warsztatów edukacyjnych oraz wsparcia dla pacjentów i ich rodzin. Podczas warsztatów omawiane będą podstawowe zasady leczenia farmakologicznego oraz psychoterapeutycznego, ich znaczenie, a także warunki konieczne do stworzenia trwałej i opartej na zaufaniu relacji między pacjentem a terapeutą oraz dobrego kontaktu między pacjentem i rodziną.

Celem tych spotkań jest poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności terapeutycznych w prowadzeniu zajęć z psychoedukacji dla rodzin i pacjentów z chorobami psychicznymi. Patronat nad programem „Droga Do Siebie” objęły Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Związek Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie „POL-FAMILIA” oraz Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze