Zaloguj
Reklama

Koszyk świadczeń gwarantowanych - czyli co przysługuje ubezpieczonym ze strony NFZ - część 3

Karetka pogotowa ratunkowego, pomoc medyczna
Fot. medforum
Karetka pogotowa ratunkowego, pomoc medyczna
(0)

W ostatniej części naszego krótkiego poradnika, znajdują się informacje na temat świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, opieki paliatywnej i hospitacyjnej, ratownictwa medycznego i przedmiotów ortopedycznych. 

Reklama

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze przysługują w ramach długoterminowej opieki, udzielanej zarówno w domu jak i w specjalistycznych placówkach.Wg ustawy udzielane są: choremu wymagającemu całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych, który powinien kontynuować leczenie; pacjentowi niewymagającemu hospitalizacji na oddziale szpitalnym, który w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymał 40 punktów lub mniej (wymóg oceny skalą Barthel nie dotyczy dzieci do ukończenia 3 roku życia). Opieka paliatywna i hospicyjna Do zadań opieki paliatywnej i hospitacyjnej należy całościowa opieka nad chorymi oraz osobamu, które cierpią na choroby nieuleczalne. Wg ustawy opieka ta jest ukierunkowana na poprawę jakości życia, ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych. Warunkiem uzyskania świadczenia jest posiadanie skierowania wystawionego przez lekarza.

Ratownictwo medyczne
Świadczenia z zakresu ratownictwa medycznego są udzielane przez zespoły ratownictwa medycznego (ZRM) w warunkach pozaszpitalnych, w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. W zakresie koniecznym zapewnia się pacjentowi nieodpłatnie leki i wyroby medyczne. Przedmioty ortopedyczne Prawo do bezpłatnego nabywania wyrobów medycznych uwarunkowane jest limitami. 

Osoby, którym przysługuje prawo do bezpłatnego nabywanai wyrobów medycznych to: inwalidzi wojene i wojskowe; niewidome ofiary działań wojennych, żołnierze .Po uzyskaniu potwierdzenia NFZ do refundacji pacjent może zgłosić się do wybranej przez siebie placówki na terenie całego kraju, która ma podpisaną umowę z NFZ w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne. Pacjent ma prawo wybrać rodzaj i typ zaopatrzenia zgodnie ze zleceniem spośród ofert Każda placówka, która ma podpisaną umowę z NFZ, ma obowiązek zapewnić co najmniej jeden wyrób medyczny w cenie, która nie przekracza limitu finansowania ze środków publicznych określonego przez ministra zdrowia, z każdego wyrobu medycznego oznaczonego grupą i liczbą porządkową określoną przez ministra zdrowia (nie dotyczy to wyrobów medycznych, które są wykonywane na indywidualne zamówienie).      

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz.U. poz. 960)

Reklama
(0)
Komentarze