Zaloguj
Reklama

Koszyk świadczeń gwarantowanych- czyli co przysługuje ubezpieczonym ze strony NFZ cz.2

Obchód w szpitalu
Fot. medforum
Obchód w szpitalu
(0)

Kolejna część zbioru świadczeń gwarantowanych przez NFZ. Tym razem - świadczenia w ramach programów zdrowotnych, leczenie stomatologiczne,rehabilitacja kliniczna  opieka psychiatryczna.

Reklama

Świadczenia w ramach programów zdrowotnych Programy zdrowotne obejmują świadczenia gwarantowane, oparte na leczeniu chorób cywilizacyjnych czy zwalczaniu uzależnień. Przykładowo, jest to diagnostyka i przeciwdziałanie chorobom palaczy. Kolejnym programem jest program profilaktyki raka szyjki macicy, który wg ustawy obejmuje etap podstawowy (pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego) oraz etapy diagnostyczny (badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy – wynik badania cytologicznego wymazu z szyjki macicy jest sformułowany według Systemu Bethesda 2001) i program pogłębionej diagnostyki (kolposkopia lub kolposkopia z celowanym pobraniem wycinków i badaniem histopatologicznym ).  Inne realizowane programy zdrowotne, to program profilaktyki raka piersi, program badań prenatalnych, ortodontyczna opieka nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki, leczenie dzieci ze śpiączką (rozpoznanie zasadnicze ICD10: R40.2)

Leczenie stomatologiczne

Pacjent ma prawo wybrać dowolną placówkę lub dowolnego dentystę spośród udzielających świadczeń w zakresie lecznictwa stomatologicznego na podstawie umowy z NFZ. W ramach leczenia stomatologicznego refundowane są m.in. świadczenia ogólnostomatologiczne, chirurgii stomatologicznej i periodontologii, protetyki i pomocy doraźnej. W ramach świadczeń gwarantowanych lekarz dentysta zapewnia pacjentom bezpłatne badania diagnostyczne, leki i wyroby medyczne. W ramach świadczeń gwarantowanych pacjentom przysługują między innymi: badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej (raz w roku); kontrolne badania lekarskie (3 razy w roku); zdjęcia rentgenowskie wewnątrzustne; leczenie próchnicy, znieczulenie do zabiegów.

Rehabilitacja kliniczna

Do świadczeń gwarantowanych w ramach rehabilitacji leczniczej, zalicza się świadczenia realizowane w warunkach: ambulatoryjnych– świadczenia udzielane pacjentom poruszającym się samodzielnie, którzy wymagają rehabilitacji lub fizjoterapii; domowych – świadczenia udzielane pacjentom, którzy wymagają rehabilitacji lub fizjoterapii, ale nie poruszają się samodzielnie; ośrodka lub oddziału dziennego– świadczenia udzielane pacjentom, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, lecz wymagają całodobowego nadzoru medycznego; stacjonarnych– świadczenia udzielane pacjentom, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego.

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Pacjentowi w ramach świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień przysługują m.in: programy terapeutyczne, niezbędne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne.  

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze