Zaloguj
Reklama

Jakie​ ​leki​ ​będą​ ​refundowane​ ​w​ ​2017​ ​roku?

Leki
Fot. Panthermedia
Leki
(0)

W​ ​przygotowanym​ ​przez​ ​Ministerstwo​ ​Zdrowia​ ​projekcie​ ​nowej​ ​listy​ ​refundacyjnej​ ​znalazły​ ​się​ ​nowe bezpłatne​ ​leki​ ​dla​ ​seniorów.  

Reklama

Od 1 stycznia 2017 roku zostaną objęte refundacją: 

  • preparaty insulin ludzkich i analogów szybko działających z grupy limitowej 14.1, 
  • Hormony trzustki – insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich,
  • leki zawierające substancję czynną pramipexolum do stosowania w leczeniu pacjentów z objawami idiopatycznej choroby Parkinsona u dorosłych, w monoterapii (bez lewodopy) lub w skojarzeniu z lewodopą, tzn. w czasie trwania choroby, do jej późnych okresów, kiedy działanie lewodopy słabnie lub staje się nierówne i występują wahania skuteczności leczenia (wyczerpanie dawki lub efekt przełączania-zjawisko „on-off”).
  • lek zawierający umeclidinii bromidum do stosowania u dorosłych pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc w ramach leczenia podtrzymującego.

Na liście bezpłatnych leków nie znajdą się natomiast niesterydowe leki przeciwbólowe zawierające naproksen. Z listy usunięto także leki zawierające substancję czynną biperidenum stosowane u pacjentów z chorobą i zespołem Parkinsona. 

Lista zwiększyła się o 8 nowych pozycji kodów EAN leków będących odpowiednikami leków już wcześniej obecnych w tym wykazie.

Kogo obejmie refundacja?

Bezpłatne leki mogą otrzymać osoby, które ukończyły 75. rok życia. Na recepcie musi być wpisana litera S w polu “kod uprawnień dodatkowych”, a lek musi znajdować się na wykazie bezpłatnych leków. Pacjent, który chce być objęty refundacją musi być ubezpieczony. 

Gdzie udać się po leki refundowane?

Leki są wydawane w aptekach, które podpisały umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne. 

Wykaz bezpłatnych leków dla seniorów jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia i w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze