Zaloguj
Reklama

Emocjonujący gniew

Złość, nerwy
Fot. Ojoimages
Złość, nerwy
(5)

Większość ludzi ma za sobą doświadczenia, które wzbudzały silny gniew. Gniew jest emocją, która nie jest poddawana racjonalnej analizie.

Reklama

Z doświadczaniem gniewu wiąże się wiele czynników takich jak wyzwalacz środowiskowy, ocena sytuacji, pobudzenie emocjonalne oraz pobudzenie psychiczne czy impuls do działania (zazwyczaj agresywnego). Wszystkie te elementy współgrają ze sobą na różnych poziomach natężenia czyli korelują ze sobą w bardzo złożony sposób.

Psycholog Charles Spielberg, wykazał w swoich badaniach, że tendencje do przeżywania często silnego gniewu są powiązane z występowaniem chorób somatycznych, takich jak choroby układu krwionośnego. Rozważa się więc, czy to gniew jest przyczyną wystąpienia tych schorzeń, czy schorzenia te mają wpływ na występowanie uczucia gniewu. Badacze stawiają również inną tezę, a mianowicie zarówno za uczucie gniewu jak i za schorzenia odpowiada budowa organizmu oraz temperament człowieka.

Dzisiejszy stan wiedzy nie pozwala na jednoznaczne rozstrzygnięcie skąd się bierze gniew ale bez wątpliwości pozostaje fakt, iż jest on związany z pewną psychofizyczną formą reaktywności w obrębie układu nerwowego.[1]

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • „Psychologia moje hobby” J. C. Berryman, Gdańsk 2008

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze