Zaloguj
Reklama

Darmowe leki dla Pacjentów – kto może skorzystać z tego przywileju?

Tabletki
Fot. Panthermedia
Tabletki
(0)

Darmowe leki dla Pacjentów, co roku budzą duże emocje. Lista oczekiwań zarówno ze strony Pacjentów, jak i lekarzy jest długo. Od Nowego Roku czeka nas sporo zmian w tym zakresie. Osobą upoważnioną do wystawienia recepty na darmowe leki, jest lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Recepta może zostać wystawiona osobie, która w dniu wystawienia recepty, ukończyła 75 rok życia. 

Reklama

Nadchodzący Nowy Rok, przyniesie wiele zmian. Ministerstwo Zdrowia przeznaczy blisko 564 mln złotych na pokrycie kosztów poniesionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w zakresie bezpłatnego dostępu do leków dla pacjentów, którzy ukończyli 75 rok życia. Z ustaleń jakie poczyniło Ministerstwo wynika, że w kolejnych latach kwota ta będzie stopniowo rosnąc. Pełen wykaz bezpłatnych leków, dostępny jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Wykaz obejmuje blisko 1100 leków. Pełna refundacja leków, co w praktyce oznacza dostęp do bezpłatnych specyfików jest jednak obwarowany kilkoma obostrzeniami. Darmowe leki przysługują seniorom w momencie, gdy we wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, pojawia się informacja o danym leku. W praktyce oznacza to, że pacjent który przyjmuje dany lek w terapii innej, niż wskazania określone w refundacji – będzie musiał sięgnąć do własnej kieszeni i za niego zapłacić.

Dla kogo darmowe leki?

Darmowe leki przysługują pacjentom, którzy ukończyli 75 rok życia. Co ważne, receptę na lek może wystawić lekarz POZ, do którego przypisany jest dany pacjent. Wynika z tego, że specjaliści czy lekarze pełniący dyżury nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie mają prawa do wystawienia recepty. W przypadku, gdy lekarz specjalista stwierdza, że konieczne jest objęcie leczeniem specjalistycznym a tym samym – wdrożeniem do leczenia leku refundowanego, zobowiązany jest powiadomić pisemnie lekarza POZ o takiej konieczności.

Jak wygląda prawidłowa recepta?

Lekarz POZ, który wystawia receptę zobowiązany jest w polu oznaczonym „kod do uprawnień dodatkowych” wpisać symbol „S”. Farmaceuta realizujący lek w aptece, zobowiązany jest sprawdzić, które z przepisanych leków przysługują pacjentowi bezpłatnie i wydać je. 

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze