Zaloguj
Reklama

Czy stereotyp jest zawsze mylny?

Spotkanie z przyjaciółmi
Fot. medforum
Spotkanie z przyjaciółmi
(0)

Stereotyp to pewnien rodzaj kategoryzacji, która jest podstawą naszego spostrzegania świata. Zakładamy, że jest on błędny, przez co bywa krzywdzący, jednak opiera się na pewnych realnych cechach czy zdarzeniach.

Reklama

Słowo „stereotyp” po raz pierwszy zostało zastosowane przez Waltera Lippmanna w książce „Public Opinion” wydanej w 1922 roku. Wówczas autor zasugerował, że rasowe i narodowe stereotypy są błędne i irracjonalne.

Wiedza, jaka dotychczas została zebrana w badaniach nad stereotypami wykazuje, iż pomimo tego, że większość typowych cech, wymienianych w stosunku do określonych grup społecznych jest niewłaściwa, to jednak określają one cechy, w pewnym stopniu charakterystyczne dla opisywanej grupy.

Niezwykle ważna rolę w procesie powstawania stereotypów, odgrywa naturalna ludzka skłonność do kategoryzowania, która jest niemalże podwaliną spostrzegania. Wydawałoby się więc mało prawdopodobne, by stereotypy, które tak silnie związane są z ludzką percepcją, nie miały nic wspólnego z otaczająca nas rzeczywistością. [1]

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] „Psychologia moje hobby” J. C. Berryman, Gdańsk 2008

Reklama
(0)
Komentarze