Zaloguj
Reklama
(5)

Wydaje się, że wbrew potocznym przekonaniom o tzw. "diecie wątrobowej", u chorych na przewlekłe choroby wątroby nie ma potrzeby eliminowania z diety kawy.

Reklama

Liczne wirusy oraz inne czynniki toksyczne mogą powodować przewlekłe choroby wątroby (tzw. hepatopatie), prowadzące do jej włóknienia i marskości. Często są to choroby trudne do leczenia, jak np. zakażenie wirusem HCV. Z tego powodu poszukuje się różnych niefarmakologicznych sposobów zmniejszania ryzyka marskości. Wydaje się, że wbrew potocznym przekonaniom o tzw. "diecie wątrobowej", u chorych na przewlekłe choroby wątroby nie ma potrzeby eliminowania z diety kawy. Badania epidemiologiczne sugerują nawet, że ludzie spożywający więcej kawy mają mniej zaawansowane uszkodzenia wątroby w przypadku zachorowania na jedną z przewlekłych hepatopatii. Na poparcie tej tezy można przytoczyć wyniki badań opublikowanych w prestiżowym czasopiśmie "Hepatology" (numer 1/2010). Zbadano 177 pacjentów z przewlekłym zakażeniem wirusem HCV. U wszystkich wykonano biopsję wątroby oraz szczegółowe badania ankietowe dotyczące upodobań żywieniowych. Wykazano, że większe spożycie kawy było silnym, niezależnym czynnikiem związanym z mniejszym nasileniem włóknienia, a co za tym idzie, z mniejszym ryzykiem marskości w przebiegu choroby. Punktem odcięcia, powyżej którego obserwowano szczególnie korzystny efekt kawy było spożycie codziennie średnio co najmniej 2,25 filiżanek kawy (co odpowiada 308 mg kofeiny).

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Modi AA, Feld JJ, Park Y, Kleiner DE, Everhart JE, Liang TJ, Hoofnagle JH.: Increased caffeine consumption is associated with reduced hepatic fibrosis. Hepatology. 2010 Jan;51(1):201-9.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze