Zaloguj
Reklama

CBOS: Wyjazdy zagraniczne Polaków i znajomość języków obcych

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
CBOS: Wyjazdy zagraniczne Polaków i znajomość języków obcych
Fot. medforum
(0)

Blisko dwie piąte dorosłych Polaków (39%) nigdy nie było za granicą. Wyjazdy zagraniczne są powszechne lub niemal powszechne jedynie wśród kadry kierowniczej i inteligencji (96%), respondentów z wyższym wykształceniem (94%), a także pracowników umysłowych niższego szczebla (83%) i osób prowadzących działalność gospodarczą (82%).
 

Reklama

Ponad dwie piąte ogółu badanych (44%) twierdzi, że może porozumieć się w języku obcym, z tego co trzeci – przynajmniej w dwóch językach. Najwięcej Polaków deklaruje znajomość języka rosyjskiego, ale w stosunku do lat dziewięćdziesiątych wzrosła liczba władających angielskim i niemieckim.

Młodzi ludzie (od 18 do 24 roku życia) znają przede wszystkim język angielski (54%), rzadziej niemiecki (22%), a jeszcze rzadziej – rosyjski (13%). Wśród osób mających od 25 do 34 lat znajomość trzech języków jest wyrównana (angielski – 21% wskazań, rosyjski i niemiecki po 19%). Zasadnicza różnica uwidacznia się w grupach wiekowych powyżej 35 roku życia, w których dominuje znajomość języka rosyjskiego.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • CBOS

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze