Zaloguj
Reklama

CBOS: W kręgu rodziny i przyjaciół

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
CBOS: W kręgu rodziny i przyjaciół
Fot. ojoimages
(3)

Obecnie, podobnie jak w roku 1999, większość ankietowanych (70%) ma poczucie terytorialnej bliskości z mieszkającymi osobno członkami swojej najbliższej rodziny (rodzicami, teściami, dorosłymi dziećmi, rodzeństwem, dziadkami oraz wnukami). Rodzina prawie badanych przyznaje, że nie ma żadnej rodziny.

 

Reklama

Większość Polaków co najmniej raz w tygodniu spotyka się z rodzicami (72%), wnukami (62%) lub samodzielnie mieszkającymi dziećmi (60%). Mniejsze grupy twierdzą, że równie często widują teściów (47%), własne rodzeństwo (44%) i dziadków (36%). Osobiste kontakty z pozostałą rodziną są jeszcze mniej nasilone. Od 1999 roku zasadniczo nie zmienił się układ więzi rodzinnych, choć nieco zmalała intensywność kontaktów miedzy rodzicami i dziećmi mieszkającymi osobno. (..)

Ci, którzy mają rodzinę, do grona swoich przyjaciół zaliczają średnio siedem osób z jej kręgu (o jedną mniej niż w 1999 roku). Nieliczni (2%) twierdzą, że nie mają przyjaciół w rodzinie.

Do grona przyjaciół respondenci zaliczają średnio siedem osób spoza rodziny (o jedną mniej niż w 1999 roku). Jedynie 6% Polaków nie ma żadnych przyjaciół poza rodziną.

W porównaniu z 1999 rokiem nieco zmalała częstość spotkań z przyjaciółmi spoza rodziny. Badani spotykają się z nimi częściej niż z teściami, własnym rodzeństwem, dziadkami, rodzeństwem współmałżonka i innymi krewnymi, lecz rzadziej niż z rodzicami, wnukami lub dorosłymi dziećmi.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • CBOS

Adres www źródła:


Reklama
(3)
Komentarze