Zaloguj
Reklama

Adrenoleukodystrofia

Odrabianie lekcji
Fot. medforum
Odrabianie lekcji
(0)

Adrenoleukodystrofia to śmiertelna choroba, która częściej dotyka mężczyzn. Występuje bardzo rzadko.

Reklama

Adrenoleukodystrofia to choroba, która ujawnia się najczęściej pomiędzy 4tym a 10tym rokiem życia. Co ważne chłopiec początkowo rozwija się prawidłowo i nie wykazuje jakichkolwiek objawów. W pewnym momencie pojawiają się problemy z koncentracją, zapamiętywaniem a dziecko cofa się w rozwoju. W momencie gdy choroba zajmuje mózg pojawiają się kolejne objawy takie jak drgawki, ślepota, głuchota a także utrata kontroli nad swoimi mięśniami. Istotą tej choroby jest to, że dochodzi do niszczenia mieliny tj. warstwy otaczającej komórki nerwowe co z kolei uniemożliwia myślenie, zapamiętywanie, koncentrację oraz kontrolę własnych mięśni. Jest to choroba nieuleczalna.    

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze