Zaloguj
Reklama
(0)

Adrenoleukodystrofia to śmiertelna choroba, która częściej dotyka mężczyzn. Występuje bardzo rzadko.

Reklama

Adrenoleukodystrofia to choroba, która ujawnia się najczęściej pomiędzy 4tym a 10tym rokiem życia. Co ważne chłopiec początkowo rozwija się prawidłowo i nie wykazuje jakichkolwiek objawów. W pewnym momencie pojawiają się problemy z koncentracją, zapamiętywaniem a dziecko cofa się w rozwoju. W momencie gdy choroba zajmuje mózg pojawiają się kolejne objawy takie jak drgawki, ślepota, głuchota a także utrata kontroli nad swoimi mięśniami. Istotą tej choroby jest to, że dochodzi do niszczenia mieliny tj. warstwy otaczającej komórki nerwowe co z kolei uniemożliwia myślenie, zapamiętywanie, koncentrację oraz kontrolę własnych mięśni. Jest to choroba nieuleczalna.    

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze