Zaloguj
Reklama

30 uciśnięć i 2 wdechy ratują życie

Autorzy: Agencja Imago Public Relations
Wypadek samochodowy
Fot. ojoimages
Wypadek samochodowy
(5)

Kurs udzielania pierwszej pomocy teoretycznie ma za sobą każdy posiadacz prawa jazdy, czyli minimum 18,5 miliona osób.* W praktyce pomocy udzielamy nieczesto -  powodem jest strach i niewiedza.

Reklama

 

 

 

Od udzielenia pierwszej pomocy czesto zalezy życie poszkodowanego, a w świetle prawa jej nieudzielenie jest karalne. Zgodnie z artykułem 162 Kodeksu Karnego: 

§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.

Dlatego przypominamy w jaki sposób nalezy jej udzielić

Pierwsza pomoc krok po kroku


1. Sprawdź własne bezpieczeństwo.
2. Oceń stan świadomości: delikatnie potrząśnij i głośno zapytaj: Czy wszystko w porządku?
3. Jeśli poszkodowany „pacjent” nie reaguje: Udrożnij drogi oddechowe i sprawdź oddech.
4. W przypadku całkowitego braku oddechu lub oddechu nieprawidłowego: Zadzwoń pod 112 lub 999, znajdź/przynieś defibrylator AED (przenośny automatyczny defibrylator).
5. Rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO 30:2 – trzydzieści uciśnięć klatki piersiowej przerywane dwoma wdechami):
5a. Połóż ręce na środku klatki piersiowej i wykonaj 30 uciśnięć klatki.
5b. Uciskaj mocno na głębokość 5 cm i z częstością 100/min.
5c. Przyłóż szczelnie usta wokół ust poszkodowanego i wdmuchuj powietrze jednostajnie, aż klatka piersiowa się uniesie.
5d. Wykonaj następny oddech, gdy klatka piersiowa opadnie.
6. Włącz AED i naklej elektrody – wykonuj polecenia defibrylatora:
6a. Przyklej jedną elektrodę pod lewą pachą, drugą pod prawym obojczykiem, obok mostka.
6b. Nie przerywaj resuscytacji.
7. Odsuń się i wykonaj defibrylację.
Nie wolno dotykać pacjenta w trakcie analizy rytmu i w trakcie defibrylacji.
8. Jeśli pacjent oddycha prawidłowo – ułóż go w pozycji bezpiecznej, regularnie oceniaj oddech**.  
Pamiętaj, wykonanie powyższych czynności może znacząco zwiększyć szanse przeżycia osoby z zatrzymanym krążeniem!

*Prawa jazdy. Uprawnienia. Stan na 31.12.2012, CEPiK
**Na podstawie Wytycznych Resuscytacji 2010 (Polska Rada Resuscytacji)

Piśmiennictwo

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze