Zaloguj
Reklama

Bulimia - przyczyny, objawy, diagnoza, leczenie

Otyłość u dzieci
Fot. ojoimages
Otyłość u dzieci
(4)
Reklama

Jest to zaburzenie odżywiania przejawiające się nawracającymi epizodami objadania, podczas których osoba potrafi zjeść olbrzymie ilości wysokokalorycznych produktów, po czym na skutek wyrzutów sumienia pozbywa się spożytego pokarmu wymiotując lub przeczyszczając się (albo stosując jedną i drugą metodę). Kryteria diagnostyczne:

  1. Nawracające epizody objadania się (co najmniej 2 razy w tygodniu w przeciągu 3-4 tygodni)
  2. Utrata kontroli podczas objadania się
  3. Regularne przeczyszczanie się lub/i prowokowanie wymiotów
  4. Koncentracja na kontrolowaniu wagi ciała, sylwetki
  5. Objadanie się ma charakter napadowy (napad może trwać nawet kilka dni).

Objawy i przebieg bulimii

Zaburzenie to powoduje zarówno skutki medyczne to jest: zaburzenia rytmu serca, uszkodzenia przełyku, zniszczenie szkliwa zębów, schorzenia dziąseł, stałe uczucie zmęczenia, bóle gardła, mięśni, omdlenia, zawroty głowy, zaburzenia perystaltyki przewodu pokarmowego, odwodnienie organizmu, ubytki wapnia i potasu, rany na dłoniach (przy zaawansowanej bulimii), jak i psychologiczne: niepokój, napięcie, rozdrażnienie, zmienność nastrojów, poczucie winy, ogromne poczucie samotności i osamotnienia wywołane koniecznością zachowania tajemnicy objadania się i dokonywania przeczyszczeń. Ponadto osoby te cechuje zwykle mniejsza odporność na stres, zabieganie o akceptację innych przy braku akceptacji siebie, bezradność, upór w zachowaniu, impulsywność oraz niezdolność do samokontroli. Część osób chorych na bulimię dodatkowo popada w jakiś nałóg.

Kiedy udać się do lekarza i leczyć bulimię

Gdy zauważasz, iż twoje dziecko wymiotuje po posiłkach – niezbędna jest wtedy diagnoza różnicowa obejmująca zaburzenia przewodu pokarmowego. Gdy podejrzewasz, że u twojego dziecka występują epizody objadania się, po czym następują wymioty lub przeczyszczanie ziołami, czy lekami farmakologicznymi – skontaktuj się wtedy z psychiatrą i psychologiem.

Leczenie bulimii

Uzależnione od wskazań lekarza i psychologa. W przypadku gdy lekarz zaleca hospitalizację nie należy jej unikać, bowiem leczenie domowe będzie prawdopodobnie nieskuteczne.

Piśmiennictwo

Bibliografia:

  1. Anoreksja i bulimia psychiczna: rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania się [red] B. Józefik, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 1999.
  2. Apflerdorfer Gerard: Anoreksja, bulimia, otyłość, Katowice, Wydawnictwo Ksiażnica 1999
  3. Namysłowska I: Gdy cierpi ciało i choruje dusza (anoreksja i bulimia), Charaktery 1997, nr 10

Kategorie ICD:


Reklama
(4)

Materiały zawarte w dziale Specjalista Radzi mają charakter informacyjny i należy je traktować jako dodatkową pomoc przy udzieleniu niezbędnej pomocy choremu oraz jako ewentualny wstęp do leczenia przez specjalistę. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji umieszczonych w dziale Specjalista Radzi.

Komentarze