Zaloguj
Reklama

„Życzę Ci przede wszystkim zdrowia”

Kobieta
Fot. ojoimages
Kobieta
(5)

Kiedy składamy sobie życzenia, najczęściej padają słowa: „życzę Ci zdrowia”. Czym jest więc zdrowie i jak je pojmujemy?

Reklama

Często zdrowie jest dla nas najwyższą wartością, znajdującą się w hierarchii wartości wyżej niż bogactwo. Jest też pewnym zasobem dzięki któremu możemy realizować swoje cele i plany. Nie można mówić o jednej definicji zdrowia, jest ono pojęciem wielowymiarowym ze względu na całościowe podejście do człowieka, ze względu na dyscyplinę naukową, która podejmuje się sformułowania takiej definicji oraz ze względu na wszelkie czynniki kulturowe.[1]

Definicja Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) mówi, iż zdrowie to nie jest jedynie stan bez dolegliwości chorobowych. Definicja ta sięga szerzej, gdyż mówi, iż zdrowiem możemy nazwać jedynie pełny dobrostan (biologiczny, psychiczny i społeczny). Inna definicja zdrowia również zwraca uwagę, iż oprócz tego, iż jest to stan, w którym nie ma choroby, ale również pewien system cech pozytywnych, która pomagają człowiekowi w osiągnięciu swoich celów.[2]
Biorąc pod uwagę sferę biologiczną, zdrowie jest stanem organizmu, gdzie wszystkie struktury i układy działają prawidłowo.[3]fot. ojoimages

Zdrowie traktowane jako stan normalności i prawidłowego funkcjonowania organizmu, wskazuje na model biomedyczny opierający swoją definicje na patologii jako drugiego bieguna zdrowia (zdrowie- choroba). Koncepcja ta obecnie jest uznawana za koncepcję negatywną ze względu na definiowanie zdrowia przez pryzmat braku patologii.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

 • [1] „Budowanie kompetencji zdrowotnych ludzi w środowisku ich życia” J. Bulska, Toruń 2008
  [2] „Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby” B. Tobiasz- Adamczyk, Kraków 2000
  [3] „Zdrowie i choroba to przeplatające się stany” G. Wilczek [w:] Biomedyczne podstawy rozwoju z elementami higieny szkolnej” pod red. B. Doleżych i P. Łaszczyca, Toruń 2005
  [4] „Pojęcia normy, normalności i zdrowia” H. Sęk [w:] Psychologia kliniczna pod red. H. Sęk, warszawa 2005
  [5] „Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby” B. Tobiasz- Adamczyk, Kraków 2000
  [6] „Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby” B. Tobiasz- Adamczyk, Kraków 2000

Reklama
(5)
Komentarze