Zaloguj
Reklama

Zamiana leku na tańszy odpowiednik

Farmaceuta, apteka
Fot. medforum
Farmaceuta, apteka
(0)

Zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych pacjent może wnioskować o wydanie tańszego zamiennika leku innego niż lek przepisany na recepcie. 

Reklama

Kiedy można ubiegać się o wydania tańszego odpowiednika?

Farmaceuta ma obowiązek poinformować pacjenta o takiej możliwości. Warunkiem do otrzymania zamiennika jest to, aby lek miał taką samą nazwę międzynarodową, dawkę, postać farmaceutyczną oraz takie same wskazanie farmaceutyczne. Tańszy odpowiednik można otrzymać również w przypadku kiedy lek jest objęty refundacją, którego cena detaliczna nie przekracza limitu finansowania ze środków publicznych oraz ceny detalicznej leku przepisanego na recepcie. 

Trzeba pamiętać, że większość leków posiada swoje tańsze odpowiedniki, które nie powodują różnicy terapeutycznej. Warto skorzystać z prawa, które umożliwia informację o tańszym leku.

Kiedy zamiana leku jest niemożliwa?

Pacjent może skorzystać ze zamiennika, w przypadku kiedy cena detaliczna jest niższa niż cena leku przepisanego na recepcie. Jednak, kiedy lekarz umieści na recepcie adnotację nie zamieniać nie można domagać się wydania tańszego leku.

Według wytycznych ustawowych:

Osoba wydająca leki (...) ma obowiązek poinformować świadczeniobiorcę o możliwości nabycia leku objętego refundacją, innego niż lek przepisany na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena detaliczna nie przekracza limitu finansowania ze środków publicznych oraz ceny detalicznej leku przepisanego na recepcie. Apteka ma obowiązek zapewnić dostępność tego leku.

oraz

Osoba wydająca leki (...) ma obowiązek, na żądanie świadczeniobiorcy, wydać lek, o którym mowa w ust. 1, którego cena detaliczna jest niższa niż cena leku przepisanego na recepcie. Nie dotyczy to sytuacji, w której osoba uprawniona dokonała odpowiedniej adnotacji na druku recepty, wskazując na niemożność dokonania zamiany przepisanego leku. Na podstawie art. 44 ust. 1 i 2 Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z dnia 12 maja 2011 r.(Dz.U. 2011 nr 122, poz. 696, z późn. zm.).

W Informatorze o Lekach zamieszczonym na stronie Ministerstwa Zdrowia możliwe jest sprawdzenie wysokości opłaty za przepisany lek oraz ceny jego zamiennika, a także uzyskać więcej informacji. 
 

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze