Zaloguj
Reklama

Z cyklu „Kobieta za kółkiem”- bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Jazda samochodem
Fot. ojoimages
Jazda samochodem
(5)

Bezpieczeństwo jest jedną z najważniejszych rzeczy w życiu człowieka. Jest pojęciem definiowanym jako brak zagrożenia a także jako stan poczucia pewności i spokoju.

Reklama

Jest to również sytuacja, którą postrzegamy jako kontrolę nad zagrożeniami. Również w ruchu drogowym, którego uczestnikami jesteśmy na co dzień, ma ono szczególnie duże znaczenie.[1]

Ruch drogowy rządzi się pewnymi prawami i zasadami, których przestanie minimalizuje, o ile nie eliminuje, możliwość wystąpienia zagrożenia. O czym więc warto pamiętać, by bezpiecznie dojechać do celu?

W Polsce istnieje nakaz ruchu po prawej stronie drogi. Określone są zasady pierwszeństwa pojazdów, których złamanie powoduje zamknięcie drogi innemu użytkownikowi ruchu drogowego, a co za tym idzie, stworzenie sytuacji niebezpiecznej. Pierwszeństwo na skrzyżowaniu, gdzie nie ma specjalnego oznakowania (jak np. na rondzie), mają pojazdy nadjeżdżające z prawej strony. Należy mieć jednak na uwadze, poruszające się po skrzyżowaniu pojazdy szynowe. Zasada pierwszeństwa przy jeździe na wprost oznacza tyle, iż pojazd który ma zamiar wykonać manewr (skręcania, omijania), musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom, które jadą na wprost.

Określone są również zasady pierwszeństwa pomiędzy pojazdami a pieszymi. Ruch wzdłuż osi jezdni ma pierwszeństwo przed ruchem poprzecznym co oznacza, iż kierowca przecinający chodnik ma ustąpić pierwszeństwa pieszemu a pieszy przecinający jezdnię ma ustąpić pojazdom poruszającym się po drodze. Dla ruchu pieszego wyznaczone są specjalne miejsca by przejść na drugą stronę jezdni a zbliżanie się do przejścia dla pieszych obliguje kierowcę do zachowania szczególnej ostrożności.
 

fot. ojoimages


Na drodze, poruszają się również pojazdy uprzywilejowane, którym pozostałe pojazdy muszą ustąpić pierwszeństwa, pod warunkiem odpowiedniego oznakowania pojazdu uprzywilejowanego. Zasady w ruchu drogowym zostały ujęte w postaci symboli rysunkowych czyli systemie znaków drogowych, które znać musi każdy kierujący pojazdem oraz musi się do nich stosować.[2]

Istnieją również pewne reguły postępowania, odnoszące się do bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Między innymi są to: zasada ostrożności i ograniczonego zaufania zobowiązuje kierowcę do zakładania, iż w każdej chwili na drodze może pojawić się przeszkoda[3] oraz zasada bezpiecznej prędkości ma bardzo duże znaczenie dla wypadkowości, gdyż często, nie sama nadmierna prędkość jest przyczyną wypadku a utrata stateczności pojazdu, w konsekwencji prowadząca do utraty kontroli nad samochodem.Kierowca jest zobowiązany do dostosowania się do warunków jakie zastanie na drodze.[4]

Poza wyżej wymienionymi, ważne są również zasady odnoszące się do sprawności psychomotorycznej czyli stanów trzeźwości, stanów po środkach odurzających czy stanów zmęczenia.[5] Wypadki drogowe są skutkiem łamania zasad. Należy pamiętać, że bezpieczeństwo na drodze to pewna synchronizacja pomiędzy elementami takimi jak: kierowca- pojazd- ruch drogowy- droga.[6]

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

 • [1] „Edukacja zdrowotna”, B. Woynarowska, Warszawa 2007
  [2] „Rekonstrucja wypadku drogowego i zdarzenia drogowego”, K. Pawelec, T. Diupero, Warszawa 2006
  [3] „ Zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Komentarz”, W. Kotowski, Warszawa 2005
  [4] „Rekonstrucja wypadku drogowego i zdarzenia drogowego”, K. Pawelec, T. Diupero, Warszawa 2006
  [5] „Rekonstrucja wypadku drogowego i zdarzenia drogowego”, K. Pawelec, T. Diupero, Warszawa 2006
  [6] „Kryminologia:, B. Hołust, Wydanie IX rozszerzone, Warszawa 2007

Reklama
(5)
Komentarze