Zaloguj
Reklama

Omdlenie - przyczyny, leczenie, pierwsza pomoc

Lekarz
Fot. Pantherstock
Lekarz
(0)

Omdlenie definiowane jest jako stan trwającej krótkotrwale utraty przytomności, czucia a także zdolności wykonywania ruchów.

Reklama

Pacjent sam powraca do zdrowia po pewnym czasie. Spowodowane jest to niedokrwieniem mózgu na skutek niedostatecznej ilości tlenu. Przyczyn omdleń jest bardzo wiele począwszy od widoku krwi, po przyczyny bólowe (strach przed bólem), lękowe czy spowodowane chorobą.

Przyczyny omdleń

Omdlenie jest najczęściej objawem choroby, choć zdarzają się także omdlenia spowodowane silną reakcją emocjonalną i w tego typu przypadkach nie ma powodów do niepokoju. W większości przypadków krótkotrwała utrata przytomności, która pojawia się dość często jest przyczyną problemów zdrowotnych zwłaszcza u pacjentów, którzy mają problemy z sercem i krążeniem krwi.

Przyczyn powstawania omdleń jest bardzo wiele i są one bardzo zróżnicowane.
Do omdlenia dochodzi w sytuacji gdy dojdzie do zaburzenia bądź upośledzenia pracy jednego z mechanizmów:

  • nieodpowiedniej pracy serca,
  • niewystarczającego przepływu krwi,
  • nieodpowiedniego przepływu krwi w naczyniach,
  • niewystarczającej ilości krążącej krwi, co w konsekwencji prowadzi do ograniczenia dopływu tlenu (niesionego przez krew) do mózgu, - prowadzi to do niedotlenienia.
     fot. iStock

Jedną z najczęstszych przyczyn omdleń jest utrudniony odpływ krwi z serca oraz jego napełnianie się krwią, co może być związane z występowaniem guza serca, chorobą zastawkową, szmerami w sercu, kardiomiopatią przerostową bądź skrzeplinami. Bardzo często omdlenia spowodowane są także zaburzeniami rytmu serca, zwłaszcza w sytuacji gdy akcja serca jest zbyt szybka bądź zbyt wolna. Zwraca się także uwagę na częstoskurcz, który może być związany z niewydolnością, niedokrwieniem bądź innymi chorobami mięśnia sercowego. Warto także zwrócić uwagę na zapalenie mięśnia sercowego czy przebyty zawał, które rzadko aczkolwiek mogą prowadzić do omdleń.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze