Zaloguj
Reklama

Metody analizy DNA

Autorzy: Ewa Chodkowska
Genetyka, badanie DNA
Fot. medforum
Genetyka, badanie DNA
(0)

Analiza DNA jest coraz częściej wykorzystywana w diagnostyce medycznej do diagnozowania chorób genetycznych, nowotworowych oraz infekcyjnych.

Reklama

Jest to możliwe dzięki temu, że każda komórka posiada w jądrze pełną informację genetyczną, wszelkie zmiany dziedziczenia mają swoje odzwierciedlenie w strukturze DNA. Wykrycie enzymów restrykcyjnych i ich wprowadzenie do praktyki badawczej zadecydowało o rozwoju biologii molekularnej. Enzymy izolowane są z drobnoustrojów. Cechą charakterystyczną enzymów jest to, że przecinają tylko określone sekwencje nukleotydowe.

Klonowanie DNA polega na wyodrębnieniu i namnożeniu kwasów nukleinowych za pośrednictwem wektorów. W procesie klonowania zwielokrotnienie kopii DNA otrzymuje się przez samopowielanie cząsteczki wektora wraz z włączonym w jego strukturę obcym fragmentem kwasu nukleonowego.

Hybrydyzacja ma dość szczególną rolę w badaniu struktury DNA. Wykorzystuje się w niej zjawisko tworzenia dwuniciowych kompleksów między jednoniciowymi odcinkami kwasów nukleinowych. Metoda ta umożliwia lokalizację sekwencji nukleotydów w długiej cząsteczce DNA. Daje też możliwość porównywania różnych fragmentów kwasów nukleinowych.fot. pantherstock

Metoda powielania fragmentu DNA została nagrodzona Noblem. Technika łańcuchowej syntezy fragmentów DNA jest podstawową technika badawczą i diagnostyczną stosowaną do analizy DNA. Daje możliwość zwielokrotnienia określonego fragmentu DNA w milionach kopii w zaledwie kilka godzin.

Sekwencjonowanie DNA jest najbardziej precyzyjną metodą poznawania struktury DNA. Umożliwia ustalenie rodzaju i kolejności nukleotydów w badanym fragmencie DNA. Jest to metoda stosowana w coraz większej liczbie laboratoriów, obecnie jest to najnowocześniejsza metoda molekularnej diagnostyki medycznej.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Pediatria. Podręcznik dla studentów Redakcja nauka prof. Dr hab. N. med. Krystyna Kubicka, prof. Dr hab. N. med. Wanda Kawalec

Reklama
(0)
Komentarze