Zaloguj
Reklama

Jak biomet wpływa na nasze samopoczucie?

Kobieta
Fot. Panthermedia
Kobieta
(5)

Często słyszymy, że biomet danego dnia będzie niekorzystny. Czym jest biomet i czy faktycznie tak bardzo wpływa na nasze samopoczucie?

Reklama

Słowo biomet wywodzi się od słowa biometeorologia. Jest to interdyscyplinarna dziedzina nauki, łącząca w sobie elementy biologii, chemii, geografii i klimatologii, która zajmuje się wpływem  warunków atmosferycznych na fizjologię organizmów żywych. Biomet czyli stan warunków atmosferycznych, które oddziaływują  na organizmy żywe jest więc bardzo ważnym czynnikiem, który będzie wpływał na nasze samopoczucie.

Meteoropatia a biomet

Meteoropaci to osoby borykające się z wieloma dolegliwościami, wynikającymi ze stanu pogody czyli biometu. Osoby takie często nie przepadają za zimą, ponieważ obkurczenie naczyń krwionośnych  wywołane mrozem, wywołuje u nich niedotlenienie a tym samym złe samopoczucie. Wysoka temperatura latem wywołuje u nich podwyższone tętno. Niekorzystny biomet wpływa na wzrost depresji i stanów złego samopoczucia. Naukowcy donoszą, że w sytuacjach gdy mamy do czynienia z niekorzystnym biometem, o blisko 20% wzrasta liczba wypadków w pracy! Za niekorzystny biomet uznawane są sytuacje, gdy przemieszczają się fronty atmosferyczne, zmienia się napływ mas powietrza (np. nagły napływ powietrza arktycznego), burze i silne wiatry, zmiana ciśnienia atmosferycznego.

Kto jest najbardziej podatny na niekorzystny biomet?

Do osób najbardziej narażonych na niekorzystny biomet, zalicza się osoby cierpiące na choroby serca, wysokociśnieniowców, którzy szczególnie źle znoszą napływ zimnych mas powietrza, niskociśnieniowcy, którzy źle tolerują spadki ciśnienia atmosferycznego oraz upały.

Idealna pogoda

Idealna  fizjologicznie pogoda to taka, gdy  dzień jest słoneczny - nie upalny, wieje lekki zefirek a ciśnienie „jest w normie”. Niestety, takich dni w Polsce jest zaledwie kilka w roku….. Badania naukowców wykazują, że ponad połowa dni roku jest w Polsce pochmurna.  Dni „pogodowych”, czyli zgadzających się z powyższym opisem jest w Polsce od 20 do 50.  Najwięcej słonecznych dni, oraz warunków korzystnych dla osób borykających się z problemami meteo jest na Roztoczu (okolice Zamościa), na pograniczu Kotliny Sandomierskiej i Niecki Nidziańskiej. 

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Tromp SW (1963): Medical Biometeorology. 991 S. Elsevier Publ Co, Amsterdam

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze