Zaloguj
Reklama

Czy miejsce zamieszkania i wykształcenie mają wpływ na zdrowie?

Autorzy: Ewa Chodkowska
Babcia z wnuczką
Fot. Panthermedia
Babcia z wnuczką
(5)

Czynników wpływających na nasze zdrowie jest wiele, np. dieta, aktywność fizyczna, higiena itp. Czy nasze wykształcenie i miejsce zamieszkania należą do tych czynników?

Reklama

Statystyki mówią, że w latach 70. i 80. Ludzie mieszkający na wsi odznaczali się dłuższym trwaniem życia niż osoby mieszkające w mieście.

W 2010r. mężczyźni żyjący w miastach dożywali średnio do 72 roku życia, a mężczyźni żyjący w miastach żyli o rok krócej. Średnia mieszkanek wsi wynosiła trochę więcej niż mieszkanek miast. Można zauważyć regionalne zróżnicowanie przeciętnego życia w naszym kraju.

Mężczyźni żyją średnio najkrócej w województwie łódzkim – ok. 70 lat, a najdłużej w województwach zachodniopomorskim i podlaskim. W województwie śląskim zarówno w miastach jak i wsiach średnia długość życia jest taka sama. Największa liczba zgonów spowodowana problemami układu krążenia odnotowana została w województwie świętokrzyskim a najmniejsza w województwie pomorskim. W województwach leżących w północno-zachodniej części Polski odnotowano najwięcej zgonów wywołanych zmianami rakotwórczymi.

fot. pantherstock

Wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia wzrasta ryzyko zachorowania na nowotwory. W Polsce zarówno u kobiet jak i u mężczyzn wraz z obniżeniem się poziomu wykształcenia obniża się również średnia długość życia. Statystycznie przeciętna długość życia 25 letniego mężczyzny z wykształceniem średnim lub wyższym była po 2000 roku o 13,1 roku większa niż u mężczyzn z wykształceniem podstawowym. U kobiet różnice te wynoszą ok. 9 lat.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Zdrowie publiczne wybrane zagadnienia

Reklama
(5)
Komentarze