Zaloguj
Reklama

Zmiany w funkcjach seksualnych po chirurgicznym leczeniu nietrzymania moczu u kobiet za pomocą slingów podcewkowych .

Autorzy: mgr Magdalena Szumska
Zmiany w funkcjach seksualnych po chirurgicznym leczeniu nietrzymania moczu u kobiet za pomocą slingów podcewkowych .
Fot. medforum
(5)

Celem pracy było porównanie funkcji seksualnych kobiet przed i po chirurgicznym zabiegu leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu (SUI) za pomocą  slingów podcewkowych .

Reklama

W  grupie badanej zebrano 75 kobiet poddanych  operacji leczenia SUI w okresie od września 2005 do września 2006. Wśród zebranych kobiet do analizy włączono te, które wypełniły kwestionariusz  Female Sexual Function Index (FSFI) przed operacją i 6 miesięcy po  zabiegu. FSFI stanowi składający się z 19 części kwestionariusz  oceniający 6 działów dotyczących funkcji seksualnych łącznie z pożądaniem seksualnym, podnieceniem, lubrykacją, osiąganiem orgazmu, satysfakcją i bólem.  Przeanalizowano dane zebrane od 47 pacjentek. 

Ogólne funkcje seksualne po zastosowaniu slingów podcewkowych nie wykazywały znamiennej statystycznie różnicy. Nie stwierdzono znamiennej statystycznie różnicy dotyczącej ogólnych funkcji seksualnych,  ani  wyników dla jakiegokolwiek z działów  testu  FSFI pomiędzy pacjentkami z i bez towarzyszącego zeszycia tylnej ściany pochwy. Nie zaobserwowano znamiennych różnic dotyczących  funkcji seksualnych i sposobu wykonania operacji drogą przezasłonową czy załonową.

Nie stwierdzono istnienia zmian dotyczących funkcji seksualnych u kobiet będących po zabiegu operacyjnego leczenia nietrzymania moczu za pomocą slingów podcewkowych.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Int J Urol. 2008 Jul 23.

Reklama
(5)
Komentarze