Zaloguj
Reklama

Wyniki ciążowe po zabiegu punkcji owodni w drugim trymestrze ciąży.

Autorzy: Ercüment Müngen
Wyniki ciążowe po zabiegu punkcji owodni w drugim trymestrze ciąży.
Fot. Pantherstock
(5)

Celem pracy była ocena czy punkcja owodni w drugim trymestrze ciąży zwiększa ryzyko utraty płodu.

Reklama

W badaniu wzięło udział 2068 kobiet w pojedynczej ciąży po zabiegu punkcji owodni przeprowadzonym pomiędzy 15 a 22 tygodniem ciąży. Jako grupę kontrolną wyznaczono również 2068 kobiet dobranych pod względem wieku matki, ilości porodów oraz wcześniejszych przypadków samoistnych poronień.

Porównano w obu grupach częstość utraty płodów jak również inne niekorzystne wyniki ciążowe. W tym celu zastosowano statystyczny test Persona, natomiast tam, gdzie było to konieczne, użyto testu Fishera.

W grupie pacjentek po punkcji owodni utrata płodu miała miejsce w 8 przypadkach (0,4%) w okresie 30 dni od zabiegu. W grupie kontrolnej wystąpiło 6 przypadków utraty płodu (0,3%) w okresie 30 dni od włączenia do badania. Wyznaczona różnica dotycząca ilości przypadków utraty płodu pomiędzy grupami nie była znacząca statystycznie.

Całkowita ilość utraconych płodów, łącznie z samoistnym poronieniem i wewnątrzmaciczną śmiercią płodu/porodem martwego płodu wynosiła 2,3% w grupie kobiet po punkcji oraz 2% w grupie kontrolnej- różnica pomiędzy grupami również nie była znacząca statystycznie.

Przedwczesne pęknięcie pęcherza płodowego wystąpiło tylko w dwóch przypadkach (0,1%) w grupie ciężarnych po punkcji owodni.

Przezłożyskowe nakłucie nie było związane z podwyższeniem ryzyka utraty ciąży w porównaniu do zabiegu z techniką nakłucia nieprzełożyskowego. Nie wykryto znaczącej statystycznie różnicy związanej ze zwiększeniem ryzyka utraty płodu spowodowanym podwójnym nakłuciem w trakcie zabiegu w celu uzyskania płynu owodniowego. Nie stwierdzono również znaczących różnic pomiędzy grupami dotyczących: przedterminowego porodu, małych ze względu na wiek ciążowy płodów, preeklampsji/eklampsji, odklejenia się łożyska oraz zabiegów cesarskich cięć.

Stwierdzono, że zabieg nakłucia owodni w drugim trymestrze ciąży wykonywany w celu diagnozy prenatalnej jest bezpieczną procedurą, która wydaje się nie mieć wpływu na wzrost ilości przypadków utraty ciąży.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Unit of Perinatology, Department of Obstetrics and Gynecology, GATA Haydarpasa Educational Hospital, Uskudar, Istanbul, Turkey

Reklama
(5)
Komentarze