Zaloguj
Reklama

Współistnienie nałogu palenia i większej depresji - neurobiologia i zachowanie ludzi

Współistnienie nałogu palenia i większej depresji - neurobiologia i zachowanie ludzi
Fot. medforum
(0)

Laurie Zawertailo i współpracownicy przedstawili dwa najnowsze badania wykonane przy użyciu neuroobrazowania, które zmierzyły zmiany neoronowe u palaczy porównane z grupą kontrolną, z i bez aktualnej diagnozy z większym zaburzeniem depresyjnym (MDD).

Reklama

W pierwszej serii badań został zaobserwowany główny efekt palenia na wywołane amfetaminą zastąpienie RAC, gdzie palący wykazywali znacząco mniejsze zastąpienie w porównaniu z niepalącymi (p<0,002). Palący donosili o pozytywnych efektach subiektywnych podobnych do niepalących, ale mieli znacząco większą liczbę punktów odnośnie negatywnych efektów subiektywnych (p<0,01). Te wyniki sugerują, że chroniczni palacze mieli zmieniony układ dopaminergiczny w porównaniu z niepalącymi. W drugiej serri badań, pozbawieni dostępu do nikotyny aktualni palacze i byli palacze we wczesnej remisji wykazywali podobne odpowiedzi neuronowe na wizualne wskazówki odnośnie palenia w dobrze określonych
obszarach (kora przedczołowa brzuszna boczna i grzbietowa boczna, ciało migdałowate) w porównaniu z nigdy niepalącymi. Subjektywne miary pragnienia wykazały jednak, że tylko aktualni palacze pozbawieni dostępu do nikotyny donosili o znaczącym pragnieniu przy użyciu
Kwestionariusza Pociągu do Palenia (QSU) niż zarówno byli palacze we wczasnje remisji i nigdy nie palący. Neuroadaptacje wywołane nikotyną trwają także w trakcie następującej przerwy w paleniu i neuronowa reaktywność na wskazówki związane z paleniem mogą się zdarzać bez świadomości. Te wstępne wyniki badań mogą mieć implikacje dla pożądania tytoniu i zwiększonej podatności na powrót do nałogu w przypadku osobników ze współistnieniem nałogu i MDD.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Santiago 2007

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze