Zaloguj
Reklama

Regularne picie mleka jako prewencja otyłości?

Autor/autorzy opracowania:

Recenzenci:

  • Dr med. Jarosław Kwiecień, specjalista pediatra, adiunkt I Katedry Pediatrii w Zabrzu, Śląska AM

Źródło tekstu:

  • Br J Nutr. 2005 Jan;93(1):15-9.

Adres www źródła:


Regularne picie mleka jako prewencja otyłości?
Fot. ojoimages
(5)

Częstość picia mleka okazuje się być odwrotnie proporcjonalna do wartości BMI. Badanie wskazuje na możliwość prewencji otyłości w wieku dorosłym poprzez regularne picie mleka.

Reklama

Ostatnie badania wskazują, że istnieje odwrotna zależność pomiędzy zawartością wapnia w diecie, szczególnie w codziennej podaży, a wartością BMI w wieku dorosłym. Autorzy zbadali 1087 dzieci w wieku szkolnym z otyłością. Przeprowadzono ankietę, w której oceniano styl życia i nawyki dietetyczne. Częstość picia mleka podzielono na 4 kategorie: 1: niska - mniej niż 1 raz w tygodniu, 2: średnia - więcej niż 1 raz ale mniej niż 5-6 razy, 3: normalna – 1 raz dziennie i 4: wysoka – więcej niż 2 razy dziennie. Częstość picia mleka okazała się znamiennie odwrotnie proporcjonalna do wyników BMI. Badanie wskazuje na możliwość prewencji otyłości w wieku dorosłym poprzez regularne picie mleka.

Reklama
(5)
Komentarze