Zaloguj
Reklama

Daleko w tyle…

Daleko w tyle…
Fot. Pantherstock
(5)
Szwedzki Karolinska Institutet oraz Stockholm School of Economics opublikowały raport dotyczący finansowania ochrony zdrowia w Europie, z którego wynika, iż dostęp do nowoczesnych terapii jest w Polsce jednym z najgorszych w Europie (...)
Reklama
Szwedzki Karolinska Institutet oraz Stockholm School of Economics opublikowały raport dotyczący finansowania ochrony zdrowia w Europie, z którego wynika, iż dostęp do nowoczesnych terapii jest w Polsce jednym z najgorszych w Europie, a nakłady na ochronę zdrowia są alarmująco niskie.

By zdiagnozować problem dostępu do terapii innowacyjnych, autorzy przeanalizowali poziom wydatków przeznaczonych w ciągu roku na leczenie chorób nowotworowych w przeliczeniu na jednego pacjenta. W przypadku Polski kwota ta wyniosła 41 euro, co w porównaniu ze średnią europejską wynoszącą 125 euro wskazuje - według autorów raportu - na konieczność wprowadzenia znaczących zmian w systemie ochrony zdrowia.

Według doniesień PAP w skali Europy Polska znalazła się na końcu stawki - niższe wydatki można zaobserwować jedynie w Rumunii, na Litwie, Łotwie, w Estonii i Bułgarii, a zdecydowanie wyprzedzają nas między innymi Czechy (72 euro) i Węgry (61 euro).

Jak można przeczytać w raporcie w Polsce nakłady finansowe na system ochrony zdrowia to zaledwie 6,2 proc. produktu krajowego brutto. Dla porównania w krajach "starej" UE nakłady te przekraczają 8% PKB, a dużo częściej oscylują w granicach 9-10%. Najwyższy w całej Europie wskaźnik poziomu budżetowych nakładów na ochronę zdrowia ma miejsce w Szwajcarii i wynosi 11,4%, następne w kolejności są Francja (11,2% PKB) i Niemcy (10,7% PKB).
Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • PAP; Gazeta Prawna

Reklama
(5)
Komentarze