Zaloguj
Reklama

Czy niedobór selenu zwiększa ryzyko rozwoju astmy oskrzelowej?

Czy niedobór selenu zwiększa ryzyko rozwoju astmy oskrzelowej?
Fot. panthermedia
(0)

Wykonano szeroko zakrojone, ogólnoeuropejskie badania oceniające stężenia selenu w surowicy krwi mieszkańców różnych miast europejskich (w tym Łodzi). Porównano także stężenia selenu w grupie ludzi zdrowych oraz chorych na astmę w poszczególnych miastach.

Reklama

Selen jest mikroelementem stanowiącym element układu antyoksydantów. Z tego powodu niektórzy badacze sugerowali, że niedobór selenu może sprzyjać rozwojowi przewlekłych chorób zapalnych układu oddechowego, w tym astmy oskrzelowej. W celu sprawdzenia tej hipotezy wykonano szeroko zakrojone, ogólnoeuropejskie badania oceniające stężenia selenu w surowicy krwi mieszkańców różnych miast europejskich (w tym Łodzi). Porównano także stężenia selenu w grupie ludzi zdrowych oraz chorych na astmę w poszczególnych miastach. Wykazano, że istnieją duże różnice w spożyciu selenu pomiędzy różnymi miastami w Europie.

Najwyższe stężenia tego mikroelementu mieli mieszkańcy Palermo (średnio 116.3 microg/l), najniższe wykazano w Wiedniu (średnio 56.1 microg/l). Ogólnie nie wykazano związku stężenia selenu w surowicy krwi z ryzykiem rozwoju astmy oskrzelowej, ale wyniki z poszczególnych miast znacząco różniły się pomiędzy sobą. Przykładowo, w populacji polskiego miasta Łódź była zauważalna znamienna korelacja (ochronny efekt wyższego stężenia selenu - OR: 0.48; 95% CI: 0.29-0.78). Znaczenie selenu w rozwoju przewlekłych chorób zapalnych wymaga dalszych badań, jednak wydaje się, że nie jest to czynnik bardzo istotny patogenetycznie.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Burney P, Potts J, Makowska J, Kowalski M, Phillips J i wsp.: Allergy. 2008 Jul;63(7):865-71.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze