Ciąża po przeszczepie nerek.
Opublikowano: 05-02-2009   

Celem pracy było badanie ciężarnych kobiet po przeszczepie nerek.

W szpitalu Osaka University Hospital w latach 1977-2002, odnotowano porody 26 kobiet po przeszczepie nerek. W grupie tej kompletną dokumentację medyczną miało 20 pacjentek. Pacjentki te poddano analizie retrospektywnej.

W badanej grupie 20 kobiet odnotowano 29 ciąż. W trzech przypadkach doszło do samoistnych poronień, a w 5 zaistniała konieczność wywołania sztucznego zakończenia ciąży. Do porodu doszło w 21 przypadkach z 29 ciąż. Jedna pacjentka rodziła dwukrotnie, a u dwóch innych kobiet miała miejsce ciąża bliźniacza. W badanej grupie urodziły się 23 noworodki. Średni wiek ciążowy wynosił 35,4 tygodnia ( przedział 27-41 tygodni), a średnia masa urodzeniowa wynosiła 2229 gramów (przedział 724 - 3544 g). W trzech przypadkach wystąpiły powikłania płodowe i opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego IUGR. Jedno dziecko z poróżnieniem wzrostu wewnątrzmacicznego zmarło w 3 miesiącu życia z powodu zespołu zaburzeń oddechowych. U jednego noworodka zaobserwowano podwójną drogę odpływu prawej komory - DORV (double outlet right ventricle), a u innego noworodka wykryto jednostronne wodonercze wrodzone. Biorąc pod uwagę powikłania matczyne ilość przypadków toksemii podczas ciąży stanowiła 38,1%. W 4 z 21 porodów (19%), po porodzie nastąpiło pogorszenie pracy nerek  u matki . Wskaźnik przeżyć po przeszczepie w badanej grupie 20 kobiet wynosił: po 1 roku 100%, po upływie 5 lat 85,1% oraz po upływie 10 lat 74,4%. Pacjentki po przeszczepie z nadciśnieniem przed ciążą wykazywały gorsze prognozy dotyczące przyjęcia przeszczepu w porównaniu do pacjentek po przeszczepie bez nadciśnienia przed ciążą.

Wskaźnik przeżyć biorców przeszczepu  po porodzie był w większości przypadków korzystny. Jednak prognozy dotyczące funkcjonowania nerek były słabsze dla pacjentek biorców z nadciśnieniem przed ciążą.

W szpitalu Osaka University Hospital w latach 1977-2002, odnotowano porody 26 kobiet po przeszczepie nerek. W grupie tej kompletną dokumentację medyczną miało 20 pacjentek. Pacjentki te poddano analizie retrospektywnej.

W badanej grupie 20 kobiet odnotowano 29 ciąż. W trzech przypadkach doszło do samoistnych poronień, a w 5 zaistniała konieczność wywołania sztucznego zakończenia ciąży. Do porodu doszło w 21 przypadkach z 29 ciąż. Jedna pacjentka rodziła dwukrotnie, a u dwóch innych kobiet miała miejsce ciąża bliźniacza. W badanej grupie urodziły się 23 noworodki. Średni wiek ciążowy wynosił 35,4 tygodnia ( przedział 27-41 tygodni), a średnia masa urodzeniowa wynosiła 2229 gramów (przedział 724 - 3544 g). W trzech przypadkach wystąpiły powikłania płodowe i opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego IUGR. Jedno dziecko z poróżnieniem wzrostu wewnątrzmacicznego zmarło w 3 miesiącu życia z powodu zespołu zaburzeń oddechowych. U jednego noworodka zaobserwowano podwójną drogę odpływu prawej komory - DORV (double outlet right ventricle), a u innego noworodka wykryto jednostronne wodonercze wrodzone. Biorąc pod uwagę powikłania matczyne ilość przypadków toksemii podczas ciąży stanowiła 38,1%. W 4 z 21 porodów (19%), po porodzie nastąpiło pogorszenie pracy nerek  u matki . Wskaźnik przeżyć po przeszczepie w badanej grupie 20 kobiet wynosił: po 1 roku 100%, po upływie 5 lat 85,1% oraz po upływie 10 lat 74,4%. Pacjentki po przeszczepie z nadciśnieniem przed ciążą wykazywały gorsze prognozy dotyczące przyjęcia przeszczepu w porównaniu do pacjentek po przeszczepie bez nadciśnienia przed ciążą.

Wskaźnik przeżyć biorców przeszczepu  po porodzie był w większości przypadków korzystny. Jednak prognozy dotyczące funkcjonowania nerek były słabsze dla pacjentek biorców z nadciśnieniem przed ciążą.

Autor opracowania:
mgr Magdalena Szumska
Recenzenci:
Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.
Źródło tekstu:
International Journal of Urology, 2008, Volume 15 Issue 7, Pages 587 - 592
Poleć znajomemudrukuj tekst
Twoja ocena: 
 0 głosów

Kobieta - zdrowie i profilaktyka (rozwiń)

Dermatologia i kosmetologia (rozwiń)

Dziecko - zdrowie i profilaktyka (rozwiń)

Mężczyzna - zdrowie i profilaktyka (rozwiń)

Praca (rozwiń)

O zdrowiu - choroby cywilizacyjne (rozwiń)

Która z chorób NIE jest przenoszona jest drogą płciową?

Konkurs na forum
Konkurs tematyczny