Zaloguj
Reklama

Wideo czat z ekspertem odbędzie się w dniu 28-02-2017 o godzinie 19:00, do rozpoczęcia pozostało:

  • 0DNI
  • 00GODZIN
  • 00MINUT
  • 00SEKUND

Czat z naszym ekspertem już trwa.

Przejdź do czatu z ekspertem

Zaburzenia psychiczne okresu dorastania

Autor/autorzy opracowania:

Kategorie ICD:


Zaburzenia psychiczne okresu dorastania
Fot. ojoimages
(0)

Okres dorastania, inaczej nazywany młodzieńczym, to faza rozwoju człowieka w której zachodzą zmiany biologiczne obejmujące ciało, zmiany w sferze uczuć, czynności intelektualnych i postaw społecznych.

Zmiany te umożliwiają osiągnięcie odpowiednich ról społecznych, stworzenie związku partnerskiego oraz spłodzenie i wychowanie dzieci.

Zaburzenia zachowania

Przejawami zaburzeń zachowania są: agresja, inicjowanie, bójek, okrucieństwo wobec słabszych lub zwierząt, demolowanie własnej lub cudzej własności, kradzieże, przygodne związki seksualne, próby samobójcze, nadużywanie alkoholu i leków. Dodatkowo wymienionym objawom może towarzyszyć lęk, obniżony nastrój i samoocena.

Do przyczyn zaburzeń zachowania zaliczane są czynniki środowiskowe, głównie dysfunkcje w zakresie życia rodzinnego  oraz organiczne, np. uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego.

Kryteria diagnostyczne zaburzeń zachowania

W kryteriach diagnostycznych zaburzeń zachowania uwzględnia się powtarzające się i utrwalone wzorce zachowań agresywnych lub buntowniczych, które trwają co najmniej 6 miesięcy i doprowadzają do przekroczenia ogólnie przyjętych norm i granic w społeczeństwie, dla danego wieku.

Zaburzenia hiperkinetyczne

Zaburzenia hiperkinetyczne wyrażają się brakiem wytrwałości w realizacji powierzonego lub wybranego sobie zadania, a także tendencją do szybkiej zmiany wykonywanej czynności, bez jej ukończenia. Dodatkowo wśród dzieci z zaburzeniami hiperkinetycznymi zaobserwować można nadpobudliwość ruchową, nadmierną impulsywność i brak samokontrolii.
 fot. pantherstock


Początek tych zaburzeń zazwyczaj jest wczesny i utrzymuje się przez cały okres młodzieńczy.
Etiologia tego zaburzenia nie jest do końca wyjaśniona.  Z pewnością pogłębienie objawów związane jest z niekonsekwencją wychowaczą oraz traktowaniem przez szkołę zaburzeń jako wyrazu celowego, złego zachowania.

(0)
Reklama
Komentarze